INNOVATION AND EXCELLENCE SINCE 1992
Strona główna
  >  
Kategorie
  >  
Minerały
  >  
Orotan cynku 50 mg
Orotan cynku 50 mg
Orotan cynku 50 mg
Suplement diety na bazie orotanu cynku
 • Posta? cynku o zwi?kszonej biodost?pno?ci.
 • Produkt o uznanej skuteczno?ci w przeciwdzia?aniu biegunce oraz jej leczeniu.
 • Szeroki zakres dzia?ania (tr?dzik, poparzenia, przezi?bienia, depresja, zapalenie dzi?se?, skurcze, wrzody).

Ilość : 60 kaps. ro?l. 17.00 €
(19.15 US$)
Dodaj do koszyka

+

Cynk to jeden z niezb?dnych minera?ów, które bior? udzia? w prawie wszystkich procesach komórkowych i enzymatycznych. Po po??czeniu z kwasem orotowym znacznie wzrastaj? jego biodost?pno?? oraz przyswajalno?? z przewodu pokarmowego. Jako podstawowy sk?adnik ponad 80 enzymów bierze udzia? we wszystkich metabolizmach i wykazuje dzia?anie antyoksydacyjne pozwalaj?ce zwalcza? wolne rodniki.
  Orotan cynku znajduje zastosowanie w nast?puj?cych przypadkach:
 • Rozwoju m?skich gruczo?ów p?ciowych ? przeciwdzia?a przerostowi gruczo?u krokowego.
 • Kar?owato?ci przysadkowej.
 • Utracie zmys?ów smaku i w?chu (zw?aszcza u osób starszych).
 • ?amliwych, pr??kowanych paznokciach oraz infekcjach skórnych.
 • Stanach schizofrenicznych i autyzmie (je?li jest stosowany razem z witaminami B6 oraz B3).
 • Procesie usuwania z organizmu nadmiaru miedzi (powodowanego zw?aszcza stosowaniem przez kobiety pigu?ek antykoncepcyjnych).
 • Przeciwdzia?aniu rozst?pom skórnym u kobiet w ci??y.
 • Zaburzeniach kr??enia krwi (patrz artyku? dotycz?cy sposobów na popraw? kr??enia krwi) oraz rozproszonych bólach stawów.
Dzienna dawka: 2 kapsu?ki
Liczba dawek w opakowaniu: 30
Ilo?? w 1 dawce
Cynk (uzyskany ze 100 mg orotanu cynku) 29,4 mg
Pozosta?e sk?adniki: ditlenek krzemu, stearynian magnezu, maltodekstryna.

Ka?da kapsu?ka ro?linna zawiera 50 mg orotanu cynku.


Stosowa? od jednej do dwóch kapsu?ek ro?linnych dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Środki ostrożności: Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. Produkt jest preparatem odżywczym (inaczej zwanym suplementem diety), który nie może zastępować urozmaiconej i zbilansowanej diety. Trzymać z dala od dzieci. Przechowywać z dala od światła, gorąca i wilgoci. Jak w przypadku wszelkich innych preparatów odżywczych, przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub cierpisz na problemy zdrowotne.
 
Orotan cynku 50 mg
Ilość : 60 kaps. ro?l. 17.00 €
(19.15 US$)
Dodaj do koszykaadd_shopping_cart
Firma
Korzyści Supersmart
Śledź nas

Free

Thank you for visiting our site. Before you go

REGISTER WITH
Club SuperSmart
And take advantage
of exclusive benefits:
Continue shopping
keyboard_arrow_up