INNOVATION AND EXCELLENCE SINCE 1992
Strona główna
  >  
Kategorie
  >  
Zdrowie oczu
  >  
Eye Pressure Control + Smart Eyes

Promo
Pack

-38.12€
Eye Pressure Control + Smart Eyes
Zoptymalizowana formu?a wspomagaj?ca wzrok
  • Opracowana w oparciu o wyniki najnowszych bada?.
  • Preparat o wysokim st??eniu sk?adników przeciwutleniaj?cych, przeciwdzia?aj?cych glikacji oraz nawil?aj?cych.
  • Do stosowania w profilaktyce wielu chorób oczu.

Essential, natural eye health supplement
  • Helps optimise the health of the ocular vascular network
  • Improves blood supply to the optic nerve
  • Helps maintain optimal intraocular pressure
  • Supports eye health by combatting ageing
  • 100% natural source
  • Dietary supplement produced exclusively from French and Italian ingredients (pine bark and bilberries respectively)

Ilość : 2 flakoniki x 5 ml
30 Veg. Caps.
83.88 €
(94.23 US$)
Dodaj do koszyka

+

Smart Eyes?

Smart Eyes?to formu?a opracowana specjalnie tak, by dostarcza? oczom w sposób bezpo?redni i w du?ym st??eniu sk?adników przeciwutleniaj?cych, przeciwdzia?aj?cych glikacji oraz nawil?aj?cych. ? Smart Eyes? zawiera specjaln? i bardzo drog? form? karnozyny o wyd?u?onym dzia?aniu, N-acetyl-L-karnozyn?, która dostarczana jest jednocze?nie do warstw wodnej i lipidowej oka, aby chroni? je przed uszkodzeniami powodowanymi przez ?wiat?o. Dowiedziono, ?e stosowanie kropli do oczu zawieraj?cych 1% N-acetyl-L-karnozyny pozwala skutecznie przeciwdzia?a? rozwojowi za?my starczej, a by? mo?e nawet j? leczy?. ? Smart Eyes? zawiera ponadto dwa ?rodki nawil?aj?ce (hypromeloz? i gliceryn?), których stosowanie w okulistyce zosta?o zatwierdzone przez Agencj? ?ywno?ci i Leków. Te ?rodki nawil?aj?ce dzia?aj? w synergii, chroni?c oczy przed wysuszeniem i podra?nieniami, zw?aszcza spowodowanymi przez wiatr i promienie s?oneczne. ? Nowy sposób pakowania preparatu Smart Eyes? we flakoniki o pojemno?ci 5 ml pozwa...

Zobacz kartę produktu

Eye Pressure Control

Eye Pressure Control is an essential natural formulation for maintaining eye health and preventing age-related deterioration of the eye’s vascular system . It consists of two completely natural, patented extracts - Mirtoselect®, an extract of bilberries harvested from European forests, and Pycnogenol®, an extract of maritime pine bark, from the Landes de Gascogne in France. Who is Eye Pressure Control aimed at? This eye health supplement is for: those with a family history of glaucoma, cataract and AMD. those looking for natural ways of preventing or minimising the risk of age-related eye problems. those keen to preserve their visual acuity. those wishing to give their visual performance a temporary boost. those suffering from diabetes or hypothyroidism. those with either low or high blood pressure and those with existing heart problems. those with existing eye problems (myopia, diagnosed cataract, chronic uveitis, etc.). those who’ve suffered a major injury to the eye. What is MirtoSe...

Zobacz kartę produktu

 
Eye Pressure Control + Smart Eyes
Ilość : 2 flakoniki x 5 ml
30 Veg. Caps.
83.88 €
(94.23 US$)
Dodaj do koszykaadd_shopping_cart
Firma
Korzyści Supersmart
Śledź nas

Free

Thank you for visiting our site. Before you go

REGISTER WITH
Club SuperSmart
And take advantage
of exclusive benefits:
Continue shopping
keyboard_arrow_up