0
nl
US
X
× SuperSmart Informatie over uw gezondheid Nieuwe artikelen Populaire artikelen Naar onze winkel Mijn account Smart Prescription Blog Trouwe klanten programma Taal: Nederlands
Anti-aging Dossiers

Het verouderingsproces omkeren: een stof die dit fenomeen dichterbij brengt

Hoe ouder we worden, hoe verder ons uithoudingsvermogen achteruit gaat. Niemand ontkomt aan deze fatale aftakeling. Althans, dat is op dit moment nog zo. De geleidelijke achteruitgang is te wijten aan het feit dat de functie van onze bloedvaten steeds minder wordt. Ze zijn niet meer in staat de noodzakelijke voedingsstoffen te leveren die onze spieren nodig hebben om goed te functioneren.
Rédaction Supersmart.
2019-12-11Opmerkingen (0)

De afgelopen jaren is er gelukkig veel vooruitgang geboekt en begrijpen we steeds beter welke verschillende mechanismen het aftakelingsproces beïnvloeden en wat we kunnen doen om het proces zoveel mogelijk tegen te gaan. Een team van onderzoekers heeft zelfs een manier gevonden om dit vermogensverlies om te keren dankzij een stof die de groei van nieuwe bloedvaten bevordert.

Voordat ze met dit briljante experiment van start gingen, noteerden de auteurs van de studie de twee volgende punten:

De onderzoekers hadden verschillende vragen.

1) Hoe komen we erachter of de daling van het sirtuïnegehalte in de bloedvaten verantwoordelijk is voor de daling van het uithoudingsvermogen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, schakelden de onderzoekers bij jonge muizen van 6 maanden oud het gen SIRT1 uit. Dit gen codeert de sirtuïne bij zoogdieren. In theorie zouden deze muizen zonder dit gen een zeer beperkte activiteit van sirtuïnes moeten vertonen in hun bloedvaten.

Twee maanden na deze interventie constateerden de onderzoekers bij de muizen een afname van de dichtheid van de haarvaten in verhouding met normale muizen van die leeftijd. Ze constateerden ook dat de behandelde muizen, in verhouding met de niet-behandelde muizen, slechts de helft van de afstand aflegden.

2) Wat zou er gebeuren indien men de hoeveelheid sirtuïnes bij ouder wordende muizen zou verhogen? Zou dat hun uithoudingsvermogen te verbeteren?

Als een afname van de activiteit van sirtuïnes het uithoudingsvermogen vermindert, zou men dan het uithoudingsvermogen kunnen vergroten door de hoeveelheid sirtuïnes te vergroten? En zou een verhogen van het sirtuïnegehalte leiden tot een hogere dichtheid van de capillaire vaten? De onderzoekers zagen zich geconfronteerd met een nieuwe uitdaging, want hoe konden ze dit verifiëren? Hoe kon men de hoeveelheid sirtuïnes in de bloedvaten vergroten?

De wetenschappelijke literatuur laat zien dat een supplementinname van NAD niet de meest geschikte oplossing is voor dit probleem, aangezien dit molecuul niet als zodanig wordt opgenomen door het lichaam. De onderzoekers deden een beroep op een molecuul dat niet-alleen dor de darmwand kon dringen, maar in ons lichaam ook nog eens werd omgezet in NAD. Dit is wat we noemen een voorloper (of precursor). . De meest directe precursor van NAD is NMN (nicotinamide mononucleotide) en het is dan ook deze stof die de onderzoekers gebruikt hebben voor hun onderzoek.

Ze behandelden de dieren 2 maanden lang met NMN en na aan het eind ontdekten ze dat de dichtheid van de capillaire vaten even groot was dan die van hun jongere soortgenoten. Wat het uithoudingsvermogen betreft, constateerden ze een verbetering van de prestaties met 56 tot 80% ten opzichte van de prestaties van hun leeftijdgenoten. Vervolgens heeft men vergelijkbare resultaten geconstateerd bij muizen van 32 maanden, hetgeen overeenkomt met een leeftijd van 80 jaar bij mensen!

Deze observaties maakten de onderzoekers zeer enthousiast. Ze begonnen direct met het in kaart brengen van de mogelijkheid om spierweefsel te herstellen tijdens het verouderingsproces van de mens. Een dergelijke interventie zou de ouderdomseffecten kunnen bestrijden en ouderen minder kwetsbaar maken door valpartijen, osteoporose en andere invaliderende situaties te verminderen. “Er bestaat in elk geval een wisselwerking tussen de spieren en de botten”, aldus een van de auteurs, Leonard Guarente. Het verlies van spiermassa kan leiden tot een verlies aan botmassa. »

We gaan nog een stapje verder: wat moeten we weten over NAD?

Welke verschillende voorlopers van NAD zijn er?

Er bestaan in ons lichaam drie verschillende manieren om NAD aan te maken. In elk van deze manieren wordt er gebruik gemaakt van verschillende voorlopers. Elk van deze voorlopers kan worden ingezet om het NAD-gehalte te verhogen.

a) De-novo-synthese.

Het organisme kan tryptofaan, een essentieel aminozuur dat we binnenkrijgen via de voeding, met behulp van verschillende stappen omzetten in NAD.

b) De Preiss-Handler-route

Het lichaam kan niacine (NA), een vitamine B3-vorm die voorkomt in onze voeding, omzetten in nicotinamide mononucleotide (NMN), dat vervolgens weer omgezet kan worden in NAD.

c) De 'salvage pathway'

Het lichaam is in staat opnieuw NAD-moleculen aan te maken met behulp van (NAM) en nicotinamide riboside (NR), twee voorlopers van NAD die tevens restproducten zijn van de afbraak van NAD. Om die reden wordt dit de 'salvage pathway' genoemd ('salvage' betekent 'redding'). NR en NAM worden omgezet in nicotinamide mononucleotide (NMN) voordat ze definitief worden omgezet in NAD.

Waarom niet gewoon een NAD-supplement innemen?

Onderzoek heeft aangetoond dat NAD in de dunne darm wordt afgebroken door de epitheelcellen (8). Het wordt omgezet in NMN door verschillende darmenzymen in een aantal stofwisselingsproducten, waaronder NR en NAM. Deze stofwisselingsproducten passeren de darmwand en worden afgevoerd naar de lichaamscellen. Daar worden ze opnieuw omgezet in NAD.

Een supplementinname van NAD (of NADH) is dan ook niet nutteloos, maar het verdient de voorkeur het lichaam direct te voorzien van de bouwstoffen NMN, NR en NAM. Zo omzeilen we de verschillende afbraakprocessen en aanmaakprocessen. De supplementen van NAD blijven nog steeds aantrekkelijk, omdat ze aanzienlijk goedkoper zijn dan de supplementen van de voorlopers.

In welke voeding vinden we de voorlopers van NAD?

Voor de de-novo-synthese geldt dat het lichaam tryptofaan nodig heeft. De beste bronnen hiervoor zijn volkoren rijst, vlees, melkproducten, eieren, soja-eiwitten, pinda's, peulvruchten en noten.

We vinden nicotinamide riboside (NR) in melk (9), maar de beste bronnen voor voorlopers van NAD zijn rauwe, onbewerkte producten (plantaardig of dierlijk). Het verteringsstelsel van de mens kan beschikken over een uitgekiende darmflora. Het breekt NAD af dat afkomstig is van andere organismen. Van de bestanddelen die overblijven na deze afbraak, kan het lichaam nieuwe NAD aanmaken via de salvage pathway (10).

Hoe kunnen we het NAD-gehalte verhogen?

1) Door de supplementinname van voorlopers van NAD

NA (niacine) is een bekende voorloper van NAD, maar deze stof veroorzaakt vaak 'flushes' (plotselinge vaatverwijding) in het gezicht en de hals (11), vooral wanneer men pas begonnen is met de supplementinname. Voor wat betreft NAM (nicotinamide): daarvan staat vast dat het omgezet kan worden in NAD. Het zou de toename van de activiteit van sirtuïnes kunnen moduleren (12). De volgende 2 vormen verdienen de voorkeur:

Al deze producten zijn vitamine B3-vormen. Deze vitamine is essentieel voor onze lichaamscellen. Een tekort hieraan komt veel voor en uit zich in jeuk, gebrek aan eetlust, vermoeidheid en stemmingswisselingen.

2) Door meer te bewegen en ons voedingspatroon te verbeteren.

De auteurs van de studie uit dit artikel hebben ontdekt dat fysieke activiteit de groei van nieuwe bloedvaten lijkt te stimuleren en de spiermassa een boost zou geven. Op het moment dat de onderzoekers echter het gen SIRT1 uitschakelden in de endotheelcellen, en de muizen onderwierpen aan een looptraining van 4 weken, constateerden ze dat de activiteit alleen niet leidde tot meer spiergroei dan normaal.

Andere studies hebben aangetoond dat er een link is tussen fysieke activiteit en de stijging van het NAD-gehalte (14), net als calorierestrictie (CR) (15). Beide factoren worden in verband gebracht met de verlenging van de levensduur. Vetrijke voeding lijkt echter precies het tegenovergestelde te veroorzaken (16-17): een versnelde achteruitgang op de langere termijn...

Belangrijkste punten van dit artikel

Zullen we op een dag in staat zijn het verouderingsproces om te keren? En kunnen we daar dan allemaal van profiteren? Een ding is zeker : de studie betekent een keerpunt in deze hartstochtelijke zoektocht naar onsterfelijkheid en toont aan dat de grenzen van onze levensduur nog altijd kunnen worden opgerekt. Dat kan alleen indien we ons nu realiseren welke nieuwe obstakels dit verlangen in de weg staan: de oneindige industrialisering van ons eten en de algehele, stressvolle levensstijl die we onszelf opleggen.

Referenties

 1. Yoshino, J., Mills, K. F., Yoon, M. J. & Imai, S. Nicotinamide mononucleotide, a key NAD(+) intermediate, treats the pathophysiology of diet- and age-induced diabetes in mice. Cell Metab. 14, 528–536 (2011).
 2. Gomes, A. P. et al. Declining NAD(+) induces a pseudohypoxic state disrupting nuclear-mitochondrial communication during aging. Cell 155, 1624–1638 (2013).
 3. Braidy, N. et al. Mapping NAD(+) metabolism in the brain of ageing Wistar rats: potential targets for influencing brain senescence. Biogerontology 15, 177–198 (2014).
 4. Ying, 2008 W. Ying NAD+/NADH and NADP+/NADPH in cellular functions and cell death: regulation and biological consequences Antioxid. Redox Signal., 10 (2008), pp. 179-206
 5. Blander and Guarente, 2004 G. Blander, L. GuarenteThe Sir2 family of protein deacetylases Annu. Rev. Biochem., 73 (2004), pp. 417-435
 6. Hall et al., 2013 J.A. Hall, J.E. Dominy, Y. Lee, P. Puigserver, The sirtuin family’s role in aging and age-associated pathologies J. Clin. Invest., 123 (2013), pp. 973-979
 7. Haigis and Sinclair, 2010 M.C. Haigis, D.A. SinclairMammalian sirtuins: biological insights and disease relevance Annu. Rev. Pathol., 5 (2010), pp. 253-295
 8. Gross and Henderson, 1983, C.J. Gross, L.M. Henderson, Digestion and absorption of NAD by the small intestine of the rat J. Nutr., 113 (1983), pp. 412-420
 9. Trammell, S. A., Yu, L., Redpath, P., Migaud, M. E. & Brenner, C.Nicotinamide riboside is a major NAD+ precursor vitamin in cow milk. J. Nutr. 146, 957–963 (2016).
 10. Gazzaniga, F., Stebbins, R., Chang, S. Z., McPeek, M. A. & Brenner, C. Microbial NAD metabolism: lessons from comparative genomics. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 73, 529–541 (2009).
 11. Birjmohun et al., 2005, Efficacy and safety of high-density lipoprotein cholesterol-increasing compounds: a meta-analysis of randomized controlled trials, J. Am. Coll. Cardiol., 45 (2005), pp. 185-197
 12. Anderson et al., 2003, Nicotinamide and PNC1 govern lifespan extension by calorie restriction in Saccharomyces cerevisiae, Nature, 423 (2003), pp. 181-185
 13. Trammell SAJ et al. Nicotinamide riboside is uniquely and orally bioavailable in mice and humans, Nature Communications volume7, Article number: 12948 (2016).
 14. Costford et al., 2010. Skeletal muscle NAMPT is induced by exercise in humans, Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., 298 (2010), pp. E117-E126
 15. Chen et al., 2008, Tissue-specific regulation of SIRT1 by calorie restriction, Genes Dev., 22 (2008), pp. 1753-1757
 16. Yoshino et al., 2011 J. Yoshino, K.F. Mills, M.J. Yoon, S. Imai, Nicotinamide mononucleotide, a key NAD(+) intermediate, treats the pathophysiology of diet- and age-induced diabetes in mice, Cell Metab., 14 (2011), pp. 528-536
 17. Kraus et al., 2014Nicotinamide N-methyltransferase knockdown protects against diet-induced obesity, Nature, 508 (2014), pp. 258-262
Like en deel Pinterest

Opmerkingen

U dient ingelogd te zijn op uw account om een opmerking te kunnen plaatsen
Dit artikel is nog niet beoordeeld. Laat als eerste uw beoordeling achter
Onze selectie artikelen
Jonge filmster en paparazzi
Anti-aging: 10 geheimen van de sterren om jong te blijven

Halle Berry, Jennifer Aniston, Vanessa Paradis: hoe kan het dat de tijd geen vat op hen lijkt te krijgen? Wij onthullen 10 kleine geheimpjes van deze beroemdheden die de veroudering te vertragen, zonder dat u langs een chirurg hoeft.

Tekenen van veroudering op de gerimpelde en gevlekte handen van een oudere
Hoe wordt het verouderingsproces veroorzaakt?

Het verouderingsproces in het lichaam ontstaat door een combinatie van genetische- en omgevingsfactoren: verkorting van het DNA, oxidatieve stress, glycatie... Lees alles over het verouderingsproces, over de oorzaken en over manieren om het proces te vertragen.

Lachende vrouw met voedingsmiddelen met antioxidanten in het haar
De 7 krachtigste antioxidanten

De afgelopen jaren staan antioxidanten in toenemende mate in de belangstelling. Dit heeft te maken met het vermeende of daadwerkelijke vermogen van antioxidanten om veroudering tegen te gaan. Maar wat zijn nu de krachtigste antioxidanten?

Verspreiding van pesticiden op het veld
Pesticiden: hoe moeten we reageren op de giftige toevoegingen aan ons eten?

Pesticiden zijn stoffen die gebruikt worden om kleine 'schadelijke' organismen te bestrijden. Deze stoffen worden nog steeds op grote schaal gebruikt op ons voedsel. Lees hier wat u in uw dagelijks leven kunt doen tegen deze gifstoffen.

Druiven, framboos en andere voedingsmiddelen boordevol resveratrol
Resveratrol: gunstige werkingen en bijwerkingen van deze 'fontein van de jeugd'

Resveratrol is een krachtige polyfenol met een gunstige werking. In druiven, en dus ook in wijn vinden we veel resveratrol. Ontdek welke effecten het heeft en wanneer u het wel, of juist niet moet nemen.

Vrije radicalen die de cellen aanvallen
10 tips om oxidatieve stress en vrije radicalen te lijf te gaan

Versnelde veroudering van de huid, de gewrichten, het haar, toename van vermoeidheid, etc.: oxidatieve stress tast het lichaam aan. Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit fenomeen tegen te gaan.

Deze producten vindt u wellicht interessant

Senolytic ComplexSenolytic Complex

Senolytica: een revolutionaire formule die de voor veroudering verantwoordelijke senescente cellen verpulvert

95.00 €(107.28 US$)
+
Mitochondrial FormulaMitochondrial Formula

Verouderde cellen weer verjongen door de aanmaak van nieuwe mitochondriën

67.00 €(75.66 US$)
+
AMPK BoosterAMPK Booster

Het celenzym dat de levensverwachting verhoogt en de opslag van vet vermindert.

46.00 €(51.94 US$)
+
Nicotinamide Mononucleotide 125 mgNicotinamide Mononucleotide 125 mg

Tijd om de film terug te spoelen! Wereldwijde première! Deze NAD+-booster zou het verouderingsproces echt kunnen omkeren!

67.00 €(75.66 US$)
+
Dragonhead extractDragonhead extract

Anti-aging-extract van Turkse drakenkop met effect van nabootsing calorierestrictie

48.00 €(54.20 US$)
+
Astragaloside IV 98%Astragaloside IV 98%

Absoluut het nieuwste op het gebied van anti-aging! Profiteer van het kennismakingsaanbod 'Set voor langere levensduur': Astragaloside IV + ResveratrolSynergy -->

109.00 €(123.09 US$)
+
Astragalus ExtractAstragalus Extract

Hydroglycerine-extract van Hokjespeul in druppels De eeuwenoude Chinese 'Verjongingsbron'

22.00 €(24.84 US$)
+
Nicotinamide Riboside ChlorideNicotinamide Riboside Chloride

"Wondermolecuul", "Bijzondere verborgen vitamine"

79.00 €(89.21 US$)
+
© 1997-2021 Supersmart.com® - Alle rechten van reproductie voorbehouden.
© 1997-2021 Supersmart.com®
Alle rechten van reproductie voorbehouden.
Nortonx
secure
Warning
ok