0
nl
US
WSM
215167129
Uw winkelmandje is leeg.
Menu

Op voorraad

Super Omega 3

Het zuiverste omega-3-voedingssupplement: hart, hersenen, gezichtsvermogen...

Natuurlijk omega-3-concentraat (EPA en DHA)
 • Gecertificeerd met het 'Friend of the Sea-label®' (afkomstig van duurzame visserij).
 • Draagt bij aan de optimale gezondheid van hart- en bloedvaten.
 • Helpt het gehalte aan triglyceriden in het bloed te verminderen en de bloeddruk te verlagen.
 • Draagt bij aan een goede werking van de hersenen (cognitieve functie) en van het hart.
 • Het zuiverste en meest stabiele omega-3-supplement op de markt.
 • TOTOX (oxidatiesnelheid) onder de laagste bestaande: over het algemeen 2, altijd lager dan 10 voor een maximale limiet die door de GOED (Global Organization for EPA and DHA) is vastgesteld op 25.

Nu kopen

90 softgels

28.00 €

Automatische levering

90 softgels

28.00 €

25.76 €

Ik wil graag

elke

Super Omega 3

Duurzaam gevangen vis
Glutenvrij
Zonder nanodeeltjes
Zonder controversiële hulpstoffen
Zonder GGO's
Niet getest op dieren

Super Omega 3 heeft een nieuwe samenstelling en biedt een optimale verhouding aan omega-3-vetzuren uit de zee. Deze natuurlijke lipiden hebben een wetenschappelijk aangetoond effect op de samenstelling van celmembranen en stimuleren op die wijze tal van biochemische en fysiologische processen in het lichaam: de regulering van de bloeddruk, de ontstekingsremmende reacties, de aggregatie van bloedplaatjes, de afscheiding van neurotransmitters die betrokken zijn bij de stemming, de activiteit van de neuronen...

Voor wie is Super Omega 3 bedoeld?

Super Omega 3 is voor iedereen bedoeld.

De Wereld Gezondheidsorganisatie, maar ook alle westers landen raden aan de minimale hoeveelheid van 500 mg EPA en DHA per dag aan voor een optimale gezondheid (1) met name omdat het de ontwikkeling en de werking van de cognitieve functies zou onderhouden.

Welnu, tal van studies hebben aangetoond dat deze hoeveelheden bij lange na niet gehaald wordendoor de Amerikaanse en Europese bevolking (de ingenomen hoeveelheden liggen 2 tot 8 keer lager dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheden).

De aanbevolen hoeveelheden gelden voor gezonde mensen, maar alles wijst erop dat sommige mensen een nog veel hogere behoefte hebben (tot 1.000 mg/dag (2)), zoals:

 • mensen die ouder zijn dan 50 jaar (om cognitieve achteruitgang tegen te gaan);
 • mensen die lijden aan chronische ontstekingen;
 • mensen met een te grote tailleomtrek (te veel vetweefsel);
 • mensen die last hebben van een te hoge bloeddruk, van een te hoog triglyceridengehalte of een te hoog bloedsuikergehalte;
 • vermoeide en depressieve mensen;
 • mensen die een verhoogde kans hebben op hart- en vaataandoeningen.

Welke weldadige effecten hebben EPA en DHA laten zien?

EPA en DHA zijn moleculen die zich voegen in de vetlaagjes die onze lichaamscellen omhullen, oftewel in onze celmembranen. Vanaf deze strategische plek beïnvloeden ze een groot aantal uiteenlopende functies in ons lichaam.

Een duidelijke werking tegen chronische ontstekingen en stofwisselingsproblemen.

De opname van EPA en DHA in de celmembranen zorgt ervoor dat ze flexibel en optimaal doorlaatbaar blijven. En dit is erg belangrijk, want een niet-soepel membraan zorgt ervoor dat er minder stoffen kunnen worden uitgewisseld via het membraan, hetgeen weer leidt tot chronische ontstekingen.

Bovendien kan het lichaam in een noodsituatie, zoals bij systemische ontstekingen, putten uit deze voorraad omega-3 en deze vetzuren omzetten in ontstekingsremmende moleculen. Met omega-6 gebeurt precies het omgekeerde: deze vetzuren worden namelijk omgezet in pro-inflammatoire stoffen die aan de basis liggen van de ontwikkeling stofwisselingsstoornissen, zoals insulineresistentie en het metabool syndroom.

Afname van de kans op hart- en vaataandoeningen

In de afgelopen jaren zijn er 12 studies geweest die het belang hebben aangetoond van een supplementinname van omega-3 in het kader van de preventie van het coronair syndroom en andere hart- en vaataandoeningen (7).

Deze effecten kunnen verklaard worden op basis van verschillende mechanismen. Een supplementinname van omega-3 vermindert de concentratie van omega-6-vetzuren in de membranen, met als domino-effect, een vermindering van de omzetting in pro-inflammatoire derivaten (8). Daarnaast speelt het in op de atheromateuze plaque, een verschijnsel dat aan de basis staat van hart- en vaatziekten. Omega-3-vetzuren helpen de bloeddruk te verlagen evenals de hoeveelheid triglyceriden (9) (waarvan een hoog gehalte een erkende risicofactor is). De vetzuren zorgen er namelijk voor dat de lever minder triglyceriden produceert en dat deze via een speciaal LDL-transportpakketje worden afgevoerd uit de lever.Ook stabiliseren omega-3-vetzuren de atheromateuze plaques doordat ze de aanmaak van ontstekingsopwekkende cytokines verminderen en doordat ze de hechting van monocyten op de vaatwand tegengaan (10-11). Ten slotte reguleert omega-3 ook nog eens een groot aantal genen, en dan met name de genen die van invloed zijn op de lipidenstofwisseling.

Een optimalisering van de cognitieve functie

In verschillende studies, waaronder een hele beroemde uit 2002, is aangetoond dat een supplementinname gedurende enkele weken van EPA leidt tot een sterke afname van depressieve klachten bij mensen die lijden aan een ernstige depressie (12-13).

Men denkt overigens ook dat een postnatale depressie voort zou kunnen komen uit een afname van de hoeveelheid EPA en DHA in de cellen van de zwangere vrouw, waardoor een vrouw na de zwangerschap over een nog maar zeer beperkte voorraad beschikt (14). Onderzoekers hebben ontdekt dat het ongeveer een jaar duurt voordat de oorspronkelijke voorraden weer op peil zijn en het lichaam weer over de hoeveelheden kan beschikken die nodig zijn voor een goed serotonine- en cholinesysteem (DHA vertegenwoordigt normaliter 10 tot 20% van de samenstelling van de vetzuren van de hersenen (15)). Lage gehaltes aan DHA in de celmembranen van de hersenen leiden niet alleen tot depressies. Ze kunnen ook leiden tot een tekort aan dopamine in hersenschors, hetgeen bijdraagt aan een cognitieve achteruitgang en de groei en ontwikkeling van het zenuwstelsel kan schaden.

Zodra DHA in het membraan is opgenomen, wordt het membraan flexibeler. Daarmee wordt de snelheid van transductie en de neurotransmissie beïnvloed. Het is eveneens van invloed op de ontwikkeling van de uitlopers van neuronen, de aanleg van synapsen, de neuronale plasticiteit, de rijping van de neuronen en hun migratie naar de beoogde zones, waarmee het een aanzienlijke rol speelt in de motorische, sensorische en cognitieve ontwikkeling (16). Carlson heeft samen met zijn team aangetoond dat een voeding die rijk is aan omega-3-vetzuren een positieve invloed heeft op het leervermogen.

Bescherming van de visuele functie

DHA vertegenwoordigt meer dan 30% van het totale gehalte aan vetzuren in het netvlies (17). Het is een van de belangrijkste bestanddelen van de membranen van de externe segmenten van de fotoreceptoren (18). De constante vernieuwing van deze bestanddelen in de cellen vraagt om een regelmatige en omvangrijke aanvoer van DHA of van een van de precursoren van DHA. DHA bevordert overigens een fundamentele stap in het mechanisme van de fototransductie (19), namelijk de stap waarbij de omzetting van lichtenergie naar boodschappen voor het zenuwstelsel worden omgezet (20). Het is dan ook niet verrassend dat een tekort aan DHA gerelateerd is aan verschillende problemen met ons gezichtsvermogen, zoals LMD (21-23).

Wat maakt Super Omega 3 zo bijzonder?


1) Het is een 100% natuurlijk supplement met een optimale biologische beschikbaarheid

Net als al onze ander supplementen met omega-3 (Super EPA en Super DHA), bevat Super Omega 3 de natuurlijke vormen van EPA en DHA (triglyceriden).Deze vorm is kostbaarder dan de synthetische variant (ethylesters), maar uit onderzoek is gebleken dat deze vorm veel gemakkelijker te verteren is (geen afgifte van ethanol) en een veel grotere biologische beschikbaarheid heeft.

In tegenstelling tot wat vele andere laboratoria hebben wij ons product gemaakt op basis van visolie van wilde vissen. Verschillende studies tonen namelijk aan dat kweekvissen minder omega-3-vetzuren bevatten en meer omega 6 (24). Deze afwijking valt te verklaren door de voeding die kweekvissen krijgen: wilde vis voedt zich met kleine visjes, schaaldieren en micro-algen die rijk zijn aan omega-3-vetzuren; kweekvissen worden daarentegen vaak gevoerd met granen en plantaardige oliën die rijk zijn aan omega-6. Kweekvissen worden ook nog eens vaak in erbarmelijke en dieronvriendelijke omstandigheden gehouden en het gebruik van antibiotica en schimmelbestrijders is zeer gangbaar.

2) Het wordt op milieuvriendelijke wijze geproduceerd

Om een optimale kwaliteit te kunnen garanderen, wordt Super Omega 3 geproduceerd op basis van de beste visolie, afkomstig van visvangst die geheel vrij is van industriële invloeden. De vissen zijn gevangen langs de Peruviaans en Chileense kust. Er is daarbij specifiek gekozen voor vissen die van nature over omega-3-vetzuren beschikken (sardientjes, makreel en ansjovis). De olie die op basis hiervan geproduceerd wordt, beschikt over het certificaat Friend of the Sea®. Dit houdt in dat de olie afkomstig is van duurzame visserij en waarbij strikte criteria moeten worden nageleefd. En van de criteria is dat de vangstquota nageleefd worden. De voorkeur gaat uit naar kleine vette vissoorten, omdat de grotere vissen langer leven en meer afval verzamelen, waaronder kwik, dioxines en zelfs pesticiden.

3) Het heeft een optimaal veiligheidsprofiel

Om ervoor te zorgen dat de vis geheel vrij is van gifstoffen (PCB's, zware metalen en dioxines), kiest SuperSmart voor een gepatenteerde zuiveringsmethode. Vervolgens gebruiken we een natuurlijk procedé dat enzymatische hydrolyse heet en waarmee we in staat zijn het hoogste gehalte aan EPA en DHA te verkrijgen in een 100% pure olie.

Overigens zijn omega-3-vetzuren buitengewoon gevoelig voor oxidatie. Vandaar dat we enkele natuurlijke ingrediënten toegevoegd hebben die ervoor zorgen dat de vetzuren zo lang mogelijk behouden blijven. Omega-3-vetzuren die oxideren worden namelijk omgezet in zogenaamde transvetzuren. Ze verliezen daarmee hun gunstige effect voor het lichaam. Het is dan ook van essentieel belang dat omega-3 beschermd wordt door antioxidanten, zodat ze zo lang mogelijk goed blijven. Om die reden heeft SuperSmart ervoor gekozen tocoferolen (Vitamine E) toe te voegen aan deze bijzondere formule. En eveneens om die reden raden we u aan de pot op een droge en koele plaats te bewaren buiten het bereik van het zonlicht.

Waaruit bestaat Super Omega 3

EPA
DHA
Tocoferol

Vragen? Bedenkingen?

Waarom kiezen voor omega-3 uit zee?

In theorie kan ons lichaam EPA en DHA zelf aanmaken op basis van plantaardige omega-3-vetzuren, maar in de afgelopen decennia is het gehalte van deze vetzuren in onze voeding significant afgenomen. Dit is te wijten aan de moderne landbouwmethoden en aan onze veranderde voedingsgewoonten (3).

Daar komt nog bij dat het gehalte dat in ons lichaam daadwerkelijk wordt omgezet in omega-3 veel te laag is. Dat heeft alles te maken met de buitensporige hoeveelheid omega-6 die we tegenwoordig innemen (4). Omega-6-vetzuren zijn lang niet zo gunstig voor ons lichaam. We vinden ze werkelijk in overal: in alle industrieel bewerkte, moderne voeding zit volop omega-6. De omega-6-vetzuren mobiliseren alle enzymen die ook nodig zijn voor de omzetting van plantaardige omega-3-vetzuren in DHA en EPA.

Wie dus besluit om de inname van plantaardige omega-3 te verhogen, zal geen enkel verschil merken als hij niet ook tegelijkertijd de inname van de hoeveelheid omega-6 drastisch terugdringt.We zouden evenveel plantaardige omega-3-vetzuren moeten eten als omega-6-vetzuren.De realiteit is echter dat we heel ver verwijderd zijn van dit evenwicht. In werkelijkheid eten we namelijk zo'n 15 tot 50 keer meer omega-6 dan omega-3 van plantaardige afkomst.

De grote hoeveelheid omega-6 verdringt de omega-3 en dringt in plaats van omega-3 de celmembranen binnen. Dit leidt tot de vorming van miljarden pro-inflammatoire moleculen (5-6) die vermoedelijk een bepalende rol spelen bij de ontwikkeling en de verergering van bepaalde chronische ontstekingsziekten.

Men zou deze verbijsterende toestand een halt toe kunnen roepen met de dagelijkse inname van vette vis die rijk is aan EPA en DHA. Goede vis is echter niet altijd gemakkelijk te verkrijgen. Bovendien bevat vis vaak zoveel vervuiling, dat een dagelijks inname niet aan te raden is...Onze daadwerkelijke dagelijkse inname van omega-3 uit de zee in de vorm van EPA en DHA ligt ver onder het aanbevolen minimum, en is nog veel verder verwijderd van de optimale hoeveelheden.

De meest eenvoudige en effectieve manier om dit op te lossen en de celmembranen zo snel mogelijk weer in een gezonde staat te krijgen, is een supplementinname van EPA en DHA.

Wat gebeurt er met omega-3 nadat het is ingeslikt?

Nadat omega-3 is ingenomen en opgenomen in het lichaam, worden EPA en DHA toegevoegd aan de celmembranen met fosfolipiden. De opname is een langzaam proces: het is dan ook belangrijk om Super Omega 3 elke dag in te nemen gedurende een aantal weken, of zelfs gedurende een aantal maanden. Pas dan kan men de gunstige effecten waarnemen.

De supplementinname van omega-3 zal terug te vinden zijn in de samenstelling van de fosfolipiden van de celmembranen. De studie NAT-2 heeft aangetoond dat de inname van omega-3-vetzuren zou leiden tot een significante toename van het omega-3-gehalte in de celmembranen (tot wel 70% meer). Om dit te bereiken is het aan te raden om de inname van omega-6 tijdens de periode van supplementinname te verminderen.

Is het zeker dat EPA en DHA tot in de hersenen komen?

Ja. Deze twee bestanddelen kunnen namelijk heel goed door de bloed-hersenbarrière dringen met behulp van speciale transporteiwitten, een specifieke soort meervoudig onverzadigde langeketenvetzuren. Verschillende testen die bij de mens zijn uitgevoerd tonen op onweerlegbare wijze aan dat de orale inname van omega-3-vetzuren leidt tot een opeenhoping van omega-3 in de weefsels van het centrale zenuwstelsel (25-26).

Reviews

Dit product heeft een beoordeling van 4.7 op 5 sterren.
We hebben 176 beoordelingen verzameld.

74%

22%

2%

1%

1%

Uitstekend 176 Reviews
Anne-mie Rysman

16 september 2022

Omega 3, goed tegen te hoge cholesterol

Mendola Gian Piero

10 april 2024

Ottimo prodotto

Nathalie05

4 april 2024

Génial pour ma sphère cérébral et vasculaire. Sur les conseils d1 naturopathe.

Eugénie

31 maart 2024

effet non mesurable mais j'en offre à toute ma famille car je suis persuadée que ces gélules ne nous font que du bien;

Rougelin Catherine

29 maart 2024

UN GRAND MERCI

Hulp nodig?

Telefoon

Bel ons:
+352 283 831 29
9:00am - 6:00pm

FAQ

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen

Contactformulier

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op de website en wilt u rechtstreeks contact met ons opnemen?
Schrijf ons
Veilig betalen
32 jarenlange ervaring
Niet tevreden
geld terug
Snelle levering
Gratis consult