0
nl
US
X
× SuperSmart Informatie over uw gezondheid Nieuwe artikelen Populaire artikelen
Naar onze winkel Mijn account Smart Prescription Blog Trouwe klanten programma Taal: Nederlands
Bloedsuikerspiegel en Cholesterol Vraag - antwoord

Welke supplementen kunnen mensen met diabetes of prediabetes het beste nemen om hun bloedsuikerspiegel te verlagen?

Welke supplementen kunnen mensen met diabetes of prediabetes het beste nemen om hun bloedsuikerspiegel te verlagen?
Rédaction Supersmart.
2019-08-23Opmerkingen (0)

Vraag:

Welke supplementen kunnen mensen met diabetes of prediabetes het beste nemen om hun bloedsuikerspiegel te verlagen?

Antwoord:

Als voedingssupplementen ergens hun waarde hebben bewezen, dan is het wel op het gebied van de bloedsuikerverlaging. Er bestaan tal van moleculen, waarvan de meeste van natuurlijke oorsprong zijn, die in staat zijn de bloedsuikerspiegel te verlagen en het dagelijks leven van diabetici te verbeteren. Globaal gezien dragen deze supplementen bij aan de verlagen van het bloedsuikergehalte op basis van 3 verschillende mechanismen:

Berberine: de onbetwiste nummer een

Berberine is het belangrijkste bestanddeel van verschillende traditionele medicinale planten, zoals Rhizoma Coptidis en Berberis vulgaris (zuurbes). Het is ontegenzeggelijk het meest doeltreffende natuurlijke middel om de bloedsuikerspiegel te laten dalen.

Berberine is in staat de nuchtere bloedsuikerspiegel en de postprandiale bloedsuikerspiegel (gemeten na het eten) te verlagen. Dit wordt gestaafd door bloedonderzoeken. Het heeft eveneens een positieve invloed op het gewicht (1-4).

Een recente studie heeft aangetoond dat de inname van 500 mg berberine, tweemaal daags gedurende 3 maanden, tot spectaculaire verbeteringen leidde voor wat betreft het suikergehalte, zowel nuchter als na de maaltijd. Het zorgde eveneens voor gunstigere Hba1c-waarden (een goede indicatie van het de gemiddelde bloedsuikerwaarde over een gegeven periode) (5). Een andere studie heeft aangetoond dat berberine minimaal zo doeltreffend zou werken als metformine, het meest voorgeschreven medicijn voor mensen met diabetes (6).

Een recente meta-analyse (7), oftewel een 'superstudie' die verschillende serieuze studies op dit gebied omvatte, kwam in februari 2015 tot de conclusie dat berberine doeltreffend is als het gaat om de 'verbetering van diabetes type 2', de 'verbetering van hyperlipidemie' en zelfs als het gaat om de 'vermindering van hypertensie'. En dat zonder enige bijwerking! Deze 'superstudie' baseert zich op 27 klinische studies, dat wil zeggen op testen die rechtstreeks bij de mens zijn uitgevoerd.

De juiste dosis: een capsule berberine 500 mg net voor of na de twee grootste maaltijden van de dag.

Vitamine D:een niet te verwaarlozen vitamine, zeker bij overgewicht

Hoewel vitamine D een organische stof is die onmisbaar is voor een goede werking van ons lichaam, blijkt bijna 80% van de westerse bevolking en vrijwel elke ouder boven de 60 jaar er een tekort aan te hebben.

Het speelt niet alleen een uiterst belangrijke rol bij de opname van calcium, maar het vermindert ook de kans op insulineresistentie, een pathologisch proces dat voorkomt bij diabetes en dat de ziekte verergert. Dit gunstige effect zou nog duidelijker naar voren komen bij overgewicht: in een studie is aangetoond dat mensen met obesitas 12 maal meer kans hadden op insulineresistentie wanneer ze een tekort hadden aan vitamine D (8).

Maar ook bij 'gezonde' mensen is dit effect waarneembaar: bij gezonde mensen die vitamine D3 innemen (420 IE per dag gedurende een jaar) is gebleken dat vitamine D-waarden in het bloed stegen (van 13 ng/ml naar 24 ng/ml); het zorgde bovendien voor een daling van de nuchtere bloedsuikerspiegel (van 88,3 mg/dl (4,9 mmol/L) naar 85,3 mg/dl (4,7 mmol/l)) en voor een significante afname van de insulineresistentie (van 1,17 naar 0,84) (9). Een andere studie toonde aan dat de dagelijkse inname van minimaal 500 IE aan vitamine D de kans op diabetes type II met 10 tot 40% kan verkleinen, al naar gelang de hoeveelheid vitamine D die in het bloed circuleert (10).

De juiste dosis: dagelijks een tablet vitamine D3 1000 IE gedurende 3 maanden, idealiter in de winterse maanden om hiermee het gebrek aan zonlicht te compenseren.

Ginseng: een versterkende stof die eveneens de bloedsuikerspiegel verlaagt

Het verlagen van de bloedsuikerspiegel is niet duidelijkste gunstige effect van ginseng: het is vooral bekend vanwege het versterkende effect op het immuunsysteem van verzwakte of vermoeide mensen.

Maar ook de bloedsuikerverlagende werking is aangetoond in klinische studies: een onderzoek dat uitgevoerd werd bij ouderen die leden aan diabetes type 2 toonde aan dat de dagelijkse inname van een gestandaardiseerd extract met 10% ginsenosides (3 maal daags gedurende 2 maanden, 40 minuten na elke maaltijd) de nuchtere bloedsuikerspiegel deed dalen (-0,71 mmol/l) (11), evenals het HbA1c -gehalte (-0,3%). Een andere studie die zich richtte op ginseng toonde aan dat het eveneens de bloedsuikerspiegel na het eten kon laten dalen, zonder dat daarbij de insulineafgifte beïnvloed werd en zonder dat er sprake was van bijwerkingen (12).

De juiste dosis: 3 tot 4 capsules Ginseng gestandaardiseerd met 30% ginsenosides (de belangrijkste werkstoffen) even voor de maaltijd.

Chroom: een mineraal dat de werking van insuline versterkt

Chroom is een onmisbaar oligo-element dat essentieel is voor een goede werking van ons lichaam. Een van de bijzondere eigenschappen van deze stof is dat het op een natuurlijke wijze de gevoeligheid van weefsels vergroot voor insuline, hetgeen kan bijdragen aan de verlaging van het suiker- en insulinegehalte in het bloed. Helaas bevat ons hedendaagse voedsel door de intensieve landbouw en de bewerking van ons eten veel minder chroom dan voorheen... epidemiologische studies hebben bovendien aangetoond dat het chroomgehalte daalt naarmate we ouder worden. Deze situatie is gerelateerd aan de ontwikkeling van diabetes type 2.

Uit een meta- analyse van 41 klinische testen met betrekking tot de supplementinname van chroom is gebleken dat chroom doeltreffend werkt als het gaat om de verlaging van de nuchtere bloedsuikerspiegel en het HbA1c-gehalte bij mensen met diabetes (dosering tussen de 1 en 1.000 µg gedurende periodes die varieerden tussen 3 en 8 maanden) (13).

De juiste dosis: 2 capsules Crominex® 3+ (oftewel 2 x 400 µg) na de twee hoofdmaaltijden van de dag.

Alfaliponzuur: de universele antioxidant voor mensen al jaren aan diabetes lijden

Alfaliponzuur (ALA) komt in alle lichaamscellen voor. Bij mensen die al jaren lijden aan diabetes is het vooral nuttig omdat de stof 'helpt bij het beperken van de schade' die ontstaat na jarenlange diabetes.

De orale inname vermindert met name klachten die ontstaan door aantastingen van de zenuwen door de diabetes. Denk hierbij aan pijn, stijfheid en een kriebelend gevoel in de benen. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat door de inname van 300 tot 1.200 mg per dag de gevoeligheid voor insuline kan verbeteren en de bloedsuikerspiegel van mensen met diabetes type 2 verlaagd kan worden. (14).

De juiste dosis: 3 capsules R-liponzuur (3 x 100 mg) verdeeld over de dag gedurende enkele maanden.

Ook deze stoffen kunnen helpen de bloedsuikerspiegel te verlagen, zij het in mindere mate: curcumine, voedingsvezels, Gymnema sylvestre, silymarine.

Wie de bloedsuikerspiegel wil verlagen, probeert de volgende stoffen te vermijden: niacine, verteringsenzymen, geconjugeerd linolzuur (CLA), krillolie en vitamine C.

Referenties

 1. Yin, J., Xing, H., and Ye, J. 2008. Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism, 57(5): 712–717. doi:10.1016/j.metabol.2008.01. 013. PMID:18442638.
 2. Zhang, H., Wei, J., Xue, R., Wu, J.D., Zhao, W., Wang, Z.Z., et al. 2010. Berberine lowers blood glucose in type 2 diabetes mellitus patients through increasing insulin receptor expression. Metabolism, 59(2): 285–292. doi:10.1016/j. metabol.2009.07.029. PMID:19800084.
 3. Zhao, W., Xue, R., Zhou, Z.X., Kong, W.J., and Jiang, J.D. 2008. Reduction of blood lipid by berberine in hyperlipidemic patients with chronic hepatitis or liver cirrhosis. Biomed. Pharmacother. 62(10): 730–731. doi:10.1016/j.biopha.2008. 01.007. PMID:18337056
 4. Banach, M., Patti, A. M., Giglio, R. V., Cicero, A. F. G., Atanasov, A. G., and Bajraktari, G., et al. (2018). The role of nutraceuticals in statin intolerant patients: position paper from an international lipid expert panel. J. Am. Coll. Cardiol. 72, 96–118. doi: 10.1016/j.jacc.2018.04.040
 5. Zhang, Y., Li, X., Zou, D., Liu, W., Yang, J., Zhu, N., … Ning, G. (2008). Treatment of Type 2 Diabetes and Dyslipidemia with the Natural Plant Alkaloid Berberine. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 93(7), 2559–2565. doi:10.1210/jc.2007-2404
 6. Yin, J., Xing, H., & Ye, J. (2008). Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism, 57(5), 712–717. doi:10.1016/j.metabol.2008.01.013
 7. Lan, J., Zhao, Y., Dong, F., Yan, Z., Zheng, W., Fan, J., & Sun, G. (2015). Meta-analysis of the effect and safety of berberine in the treatment of type 2 diabetes mellitus, hyperlipemia and hypertension. Journal of Ethnopharmacology, 161, 69–81. doi:10.1016/j.jep.2014.09.049
 8. Kabadi, S. M., Lee, B. K., & Liu, L. (2012). Joint Effects of Obesity and Vitamin D Insufficiency on Insulin Resistance and Type 2 Diabetes: Results from the NHANES 2001-2006. Diabetes Care, 35(10), 2048–2054. doi:10.2337/dc12-0235
 9. Sun, X., Cao, Z.-B., Tanisawa, K., Ito, T., Oshima, S., & Higuchi, M. (2016). Vitamin D supplementation reduces insulin resistance in Japanese adults: a secondary analysis of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Nutrition Research, 36(10), 1121–1129. doi:10.1016/j.nutres.2016.07.006
 10. J Mitri , MD Muraru and AG Pittas, Vitamin D and type 2 diabetes: a systematic review, European Journal of Clinical Nutrition (2011) 65, 1005–1015
 11. Vuksan, V., Xu, Z. Z., Jovanovski, E., Jenkins, A. L., Beljan-Zdravkovic, U., Sievenpiper, J. L., … Li, M. Z. C. (2018). Efficacy and safety of American ginseng (Panax quinquefolius L.) extract on glycemic control and cardiovascular risk factors in individuals with type 2 diabetes: a double-blind, randomized, cross-over clinical trial. European Journal of Nutrition. doi:10.1007/s00394-018-1642-0
 12. Park, S.-H., Oh, M.-R., Choi, E.-K., Kim, M.-G., Ha, K.-C., Lee, S.-K., … Chae, S.-W. (2014). An 8-wk, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial for the antidiabetic effects of hydrolyzed ginseng extract. Journal of Ginseng Research, 38(4), 239–243. doi:10.1016/j.jgr.2014.05.006
 13. Balk, E. M., Tatsioni, A., Lichtenstein, A. H., Lau, J., & Pittas, A. G. (2007). Effect of Chromium Supplementation on Glucose Metabolism and Lipids: A systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care, 30(8), 2154–2163. doi:10.2337/dc06-0996
 14. Supatra Porasuphatana PhD , Suthi Suddee MD , Atinuch Nartnampong MSc , Julraht Konsil PhD , Busakorn Harnwong B.Pharm , Adichai Santaweesuk BSc. Glycemic and oxidative status of patients with type 2 diabetes mellitus following oral administration of alphalipoic acid: a randomized double-blinded placebocontrolled study. Asia Pac J Clin Nutr 2012;21 (1):12-21
Like en deel Pinterest

Opmerkingen

U dient ingelogd te zijn op uw account om een opmerking te kunnen plaatsen
Dit artikel is nog niet beoordeeld. Laat als eerste uw beoordeling achter
Onze selectie artikelen
Man die een dieet zonder toegevoegde suikers volgt
Dieet zonder suiker: wat eet u wel en wat niet?

Afvallen, geen suiker meer willen eten of gezonder worden: er zijn verschillende redenen waarom een groeiend aantal mensen dit voedingspatroon gaat volgen. Ontdek wat u wel en wat u juist niet eet bij een dieet zonder suiker.

Het slechte cholesterol LDL dat slagaderen verstopt
8 adviezen om op natuurlijke wijze het slechte cholesterol te verlagen

Slecht cholesterol: wat is dat eigenlijk? Wat kunt u ertegen doen? Lees hier welke 8 eenvoudige maatregelen u kunt nemen om het LDL-gehalte in het bloed te verlagen.

Capsules, poeder en bladeren van moringa
Moringa: de 'wonderplant' die helpt de bloedsuikerspiegel op een normaal niveau te houden

'Wonderboom', 'Levensboom', ‘Rijkdom van India'... Deze vooraanstaande plant uit de ayurvedische geneeskunst wordt al eeuwenlang gebruikt in India en Afrika. Toch blijft de moringa ons verrassen met zijn voedingswaarde en unieke eigenschappen...

Berberis vulgaris oftewel zuurbes, rijk aan berberine
Berberine: een doeltreffende en krachtige stimulans voor AMPK

In de Verenigde Staten is berberine zeer gewild. Deze stof is nog relatief onbekend bij het grote westerse publiek, maar is bezig het nieuwe wapen te worden in de strijd tegen diabetes en veroudering: door de gevoeligheid voor insuline te verbeteren en het vervoer van glucose naar de cellen gemakkelijker te maken, kan het lichaam beter gebruik maken van de glucose en de insuline. Berberine is in staat de bloedsuikerspiegel net zo effectief te verlagen als de klassieke medicijnen die voorgeschreven worden.

Stapel artiskjokken
De 5 beste supplementen tegen een te hoog cholesterol

Cholesterol kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Kies voor veilige, natuurlijke oplossingen die de impact van cholesterol op uw lichaam beperken en die uw gezondheid op peil houden.

Rode gist van gefermenteerde rijst
Rode gistrijst 's avonds innemen?

Weet u waarom het beter is om rode gistrijst in te nemen voordat u gaat slapen? En waarom het goed is voor de gezondheid van het hart?

Deze producten vindt u wellicht interessant

BerberineBerberine

Een nieuw natuurlijk en krachtig wapen tegen diabetes type II

36.00 €(36.64 US$)
+
Gymnema sylvestreGymnema sylvestre

Gestandaardiseerd extract met 75 % gymnemisch zuur, verbetert werking van de alvleesklier

26.00 €(26.46 US$)
+
Glucofit™Glucofit™

Beheers op natuurlijke en krachtige wijze uw bloedsuiker

35.00 €(35.62 US$)
+
Nieuw
Organic ABG10+®Organic ABG10+®

Het eerste, unieke extract van biologische zwarte knoflook dat ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek.

22.00 €(22.39 US$)
+
Pantethine 200 mgPantethine 200 mg

Een derivaat van vitamine B5 dat het slechte cholesterol bestrijdt

44.00 €(44.78 US$)
+
Olive Leaf ExtractOlive Leaf Extract

Mediterrane formule met drievoudige werking tegen cholesterol en triglyceriden in het bloed

32.00 €(32.56 US$)
+
Red Yeast Rice ExtractRed Yeast Rice Extract

Brengt de vetbalans weer in balans. Gestandaardiseerd met 2 % monacoline K

29.00 €(29.51 US$)
+
Anti-Glycation FormulaAnti-Glycation Formula

Een geavanceerde samenstelling die de effecten van glycatie op het ouder worden remt.

72.00 €(73.27 US$)
+
© 1997-2022 Supersmart.com® - Alle rechten van reproductie voorbehouden.
© 1997-2022 Supersmart.com®
Alle rechten van reproductie voorbehouden.
Nortonx
secure
Warning
ok