0
nl
US
X
× SuperSmart Informatie over uw gezondheid Nieuwe artikelen Populaire artikelen Naar onze winkel Mijn account Smart Prescription Blog Trouwe klanten programma Taal: Nederlands
Anti-aging Dossiers

Pesticiden: hoe moeten we reageren op de giftige toevoegingen aan ons eten?

Pesticiden zijn stoffen die gebruikt worden om kleine 'schadelijke' organismen te bestrijden. Deze stoffen worden nog steeds op grote schaal gebruikt op ons voedsel. Lees hier wat u in uw dagelijks leven kunt doen tegen deze gifstoffen.
Verspreiding van pesticiden op het veld
Helaas is veel van ons eten rijkelijk besproeid met pesticiden.
Rédaction Supersmart.
2021-06-22 (blog.publication: 2021-06-17)Opmerkingen (0)

De impact van pesticiden op het milieu en de gezondheid

De gevolgen van pesticidengebruik zijn dramatisch: Europa besteedt jaarlijks miljarden euro's aan het zuiveren van het drinkwater, dat in toenemende mate besmet raakt (1). Pesticiden verzamelen zich in de grondwaterbekkens en verstoren de cyclus van het leven op elk niveau (2); ze dragen in hoge mate bij aan de 6e uitstervingsgolf waardoor onze planeet op dit moment wordt getroffen. Nog steeds vinden we in ons water concentraties van atrazine, een molecuul dat al sinds 2003 verboden is. Men vermoedt dat het nog wel 50 jaar kan duren voordat de stof helemaal verdwenen is (3)...

De gevolgen van pesticiden zijn dramatisch voor onze gezondheid, want die wordt daardoor hard geraakt. We hebben lange tijd aangenomen dat de chronische blootstelling aan pesticiden via onze voeding en via het water dat we dronken geen kwaad kon, maar nu lijken we toch tot bezinning te komen.

Er is nog geen enkele studie geweest die duidelijk de impact op de langere termijn heeft kunnen vaststellen van de blootstelling aan pesticiden, laat staan dat we weten wat de impact is van de synergie tussen al die verschillende pesticiden waarmee we geconfronteerd worden.

Allereerst komt dat omdat er een aanzienlijke tijd zit tussen de blootstelling aan de producten en het ontstaan van ziekten (4), zoals dat bij tabak en asbest ook het geval is. Daarnaast is het zo dat het vaststellen van deze effecten kostbaar is, en er is geen bedrijf dat er winst mee maakt. Er wordt bovendien nog steeds heel strategisch gelobbyd door de landbouw- en voedingsindustrie (5), een bekende strategische beweging die helaas nog altijd op volle toeren draait....

We moeten ons dus baseren op een groot aantal kortdurende studies waarmee we de langetermijneffecten proberen te voorspellen. Het internationale WHO Onderzoekscentrum naar kanker heeft op deze wijze onderzoek gedaan is in actie gekomen na de talrijke ellendige situaties waarin veel landbouwers zijn beland. Het agentschap heeft een groot aantal herbiciden en insecticiden ingedeeld in de categorieën 'waarschijnlijk kankerverwekkend' (groep 2A) en 'mogelijk kankerverwekkend' (groep 2B). Deze stoffen worden in grote hoeveelheden gebruikt, zowel in Europa als in de Verenigde Staten (6).

Hoe werken pesticiden in ons lichaam?

pesticiden in ons lichaam zorgen voor een verhoogde aanmaak van reactieve zuurstofverbindingen (7). Deze verbindingen zijn in staat DNA van onze cellen te denatureren en kunnen bovendien het antioxidatieve systeem verminderen dat bijdraagt aan de neutralisering van de pesticiden (8). Deze onbalans zou verantwoordelijk zijn voor een veelvoud aan gezondheidsproblemen (9-13).

En laten we even helder zijn: niet alleen de landbouwers ondervinden de schadelijke effecten! Die doen zich ook voor wanneer de pesticiden in ons lichaam komen via ons voedsel. Ook dat is in verschillende studies aangetoond: er zijn zorgwekkende gehaltes gevonden van glyfosfaat . Ook zijn er bepaalde stofwisselingsproducten van glyfosfaat gevonden in de urine van mensen die overdag niet werken met dit product (14), zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Het is onderzoekers zelfs gelukt het pesticidengehalte tussen 1996 en 2016 te meten bij een honderdtal mensen. En wat bleek? Het gehalte was in 20 jaar zo'n 1200% gestegen (15) (van 0.024 μg/L tot 0.314 μg/L).

Onderzoek bij dieren heeft eveneens aangetoond dat een chronische blootstelling aan zeer lage hoeveelheden glyfosfaat kan leiden tot omvangrijke leverschade (16). We weten echter maar weinig over de effecten op de langere termijn van blootstelling via de huid, een verschijnsel dat vooral aanwonenden van vuilstortplaatsen treft. Maar ook hier vertoont het dossier een opvallende gelijkenis met asbest (17)…

Natuurlijk zullen bepaalde pesticiden die in opspraak zijn geraakt in de toekomst worden verboden (over het gebruik van glyfosfaat bijvoorbeeld wordt op dit moment in Europa gediscussieerd), maar bepaalde pesticiden kunnen eenvoudig worden vervangen door een ander product waarvan de schadelijkheid opnieuw aangetoond dient te worden....

Le parcours classique d’un pesticide est malheureusement connu :

Wat kunnen we doen om onszelf tegen pesticiden te beschermen?

Alles duidt erop dat we snel moeten handelen om een ecologische ramp of een crisis op het gebied van de gezondheid te voorkomen.

Het wordt hoog tijd dat we als maatschappij moeilijke keuzes niet langer uit de weg gaan. We moeten ons ook bedenken dat het begin van de verandering ook bij onszelf ligt. Het begint met de keuze voor biologische voeding, waardoor landbouwers een veetelers aangezet worden het schadelijke, giftige systeem te verlaten en over te stappen naar een duurzamere en gezondere productiemethode.Op die manier bent u er ook zeker van dat u zo min mogelijk pesticiden binnenkrijgt (ook al zijn sommige pesticiden soms ook toegestaan in de biologische landbouw, zij het in veel kleinere hoeveelheden).

Wat kunt u zelf doen? In elk geval kunt u zich een paar goede gewoontes eigen maken:

Er zijn in vitro- en in vivo-studies die hebben aangetoond dat voeding met antioxidanten kan bijdragen aan de bescherming van cellen tegen schade die ontstaat door de reactieve zuurstofsoorten van pesticiden. Ze ondersteunen ons lichaam wanneer de oxidatieve stress abnormaal hoog is (18). Deze situatie doet zich uiteraard voor wanneer men chronisch blootgesteld wordt aan pesticiden (19). Maar ze beschermen het lichaam ook bij permanente stress, slechte voeding en een slechte slaap. We hebben verschillende supplementen met antioxidanten op een rijtje gezet. Ze kwamen in onderzoeken naar het effect op oxidatieve stress door vervuiling in de omgeving als beste uit de bus:

Ze dragen allemaal bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. Sommige formules, zoals AntiOxidant Synergy zijn speciaal samengesteld op basis van een combinatie van uitstekende natuurlijke bestanddelen die antioxidatieve eigenschappen hebben: curcumine, blauwe bosbesextract, druivenpitextract, etc .

"We worden in toenemende mate blootgesteld aan pesticiden en de meeste mensen realiseren zich niet dat ze die via de voeding binnenkrijgen...", aldus Paul Mills, een wetenschapper die onderzoek doet naar het glyfosfaatgehalte in ons lichaam. Paul kan wat geruster zijn: u weet nu hoe het zit...

Referenties

 1. Bommelaer Olivier, « Le coût des pollutions agricoles », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 61-64. DOI : 10.3917/pour.213.0061.
 2. Schott Céline, Billen Gilles, « Agriculture et qualité des eaux dans le bassin de la Seine : une résistible dégradation ? », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 45-52. DOI : 10.3917/pour.213.0045.
 3. Veillerette François, « Pesticides chimiques : quels enjeux pour la gestion de l'eau ? », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 75-82. DOI : 10.3917/pour.213.0075.
 4. Dominique Desbois, « Exposition aux pesticides : de l’insuffisance des statistiques de santé publique aux promesses des applications mobiles de santé », Terminal [En ligne], 120 | 2017, mis en ligne le 17 mai 2017, consulté le 22 mai 2018. URL : http://journals.openedition.org/terminal/1657 ; DOI : 10.4000/terminal.1657
 5. Foucart, S. (2017). Ce que les « Monsanto Papers » révèlent du Roundup. Le Monde, 18 mars.
 6. Guyton, K.Z. et al. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology 16(5): 490-491.
 7. Wells, P.G., McCallum, G.P., Chen, C.S., Henderson, J.T., Lee, C.J., Perstin, J., Preston, T.J., Wiley, M.J., and Wong, A.W. Oxidative stress in developmental origins of disease: teratogenesis, neurodevelopmental deficits, and cancer. Toxicol. Sci. 2009; 108: 14–18
 8. Ciftci O, Ozdemir I, Tanyildizi S, Yildiz S, Oguzturk H. Antioxidative effects of curcumin, β-myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. Toxicology and Industrial Health. 2011;27(5):447–453.
 9. Al-Gubory, KH Environmental pollutants and lifestyle factors induce oxidative stress and poor prenatal development. Reproductive BioMedicine Online (2014).
 10. Agarwal, A., Aponte-Mellado, A., Premkumar, B.J., Shaman, A., and Gupta, S. The effects of oxidative stress on female reproduction: a review. Reprod. Biol. Endocrinol. 2012; 10: 49 
 11. Al-Gubory, K.H. and Garrel, C. Antioxidative signalling pathways regulate the level of reactive oxygen species at the endometrial-extraembryonic membranes interface during early pregnancy. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2012; 44: 1511–1518
 12. Bassil K.L., Vakil C., Sanborn M., Cole D.C., Kaur J.S., Kerr K.J., 2007. Cancer health effects of pesticides, Canadian Family Physician 53.10, p. 1704-1711.
 13. Mostafalou S., Abdollahi M., 2013. Pesticides and Human Chronic Diseases : Evidences, Mechanisms, and Perspectives. Toxicology and Applied Pharmacology 268.2, p. 157-177.
 14. Niemann L, Sieke C, Pfeil R, Solecki R. A critical review of glyphosate findings in human urine samples and comparison with the exposure of operators and consumers.J Fur Verbraucherschutz Leb. 2015;10:3-10. https://link.springer.com /article/10.1007/s00003-014-0927-3. Accessed September 13, 2017.
 15. Mills PJ, Kania-Korwel I et al. Excretion of the Herbicide Glyphosate in Older Adults Between 1993 and 2016, JAMA October 24/31, 2017 Volume 318, Number 16
 16. Mesnage R, Renney G, Séralini GE, Ward M, Antoniou MN. Multiomics reveal nonalcoholic fatty liver disease in rats following chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup herbicide. Sci Rep. 2017;7:39328.
 17. « La stratégie criminelle des industriels de l’amiante », P. Herman et A. Thébaud-Mony, Le Monde diplomatique, juin 2000, pp. 20-21.
 18. Cutler RG, Mattson MP. Measuring oxidative stress and interpreting its relevance in humans. In: Cutler RG, Rodriguez H, editors. Oxidative Stress and Aging. River Edge, NJ, USA: World Scientific; 2003.
 19. Poljšak B., Fink R. The Protective Role of Antioxidants in the Defence against ROS/RNS-Mediated Environmental Pollution, Oxid Med Cell Longev. 2014; 2014: 671539. 
 20. Ciftci O, Ozdemir I, Tanyildizi S, Yildiz S, Oguzturk H. Antioxidative effects of curcumin, β-myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. Toxicology and Industrial Health. 2011;27(5):447–453.
 21. Murugesan P, Muthusamy T, Balasubramanian K, Arunakaran J. Studies on the protective role of vitamin C and E against polychlorinated biphenyl (Aroclor 1254)—induced oxidative damage in Leydig cells. Free Radical Research. 2005;39(11):1259–1272.
 22. Murugesan P, Muthusamy T, Balasubramanian K, Arunakaran J. Studies on the protective role of vitamin C and E against polychlorinated biphenyl (Aroclor 1254)—induced oxidative damage in Leydig cells. Free Radical Research. 2005;39(11):1259–1272.
Like en deel Pinterest

Opmerkingen

U dient ingelogd te zijn op uw account om een opmerking te kunnen plaatsen
Dit artikel is nog niet beoordeeld. Laat als eerste uw beoordeling achter
Onze selectie artikelen
Jonge man wordt gevaccineerd
Anti-aging: is er binnenkort een vaccin dat veroudering vertraagt?

Japanse onderzoekers zijn erin geslaagd om een vaccin te ontwikkelen dat zich rechtstreeks richt op de senescente cellen. Hebben we binnenkort een anti-agingvaccin? We leggen u uit hoe het zit.

Man met erectieproblemen liggend op bed
Erectieproblemen: 10 natuurlijke en doeltreffende remedies

Er zijn veel mannen die erectieproblemen hebben, met name na de 40 jaar. Waardoor ontstaan deze problemen? Hoe kunt u ze op natuurlijke wijze voorkomen?

Huidveroudering van een vrouw met rimpels en vlekken
Anti-aging: hoe kunnen we huidveroudering tegengaan?

Wist u dat u het verouderingsproces van de huid behoorlijk kunt beperken? Ontdek 6 praktische en natuurlijke tips waarmee u huidveroudering tegengaat.

Jonge filmster en paparazzi
Anti-aging: 10 geheimen van de sterren om jong te blijven

Halle Berry, Jennifer Aniston, Vanessa Paradis: hoe kan het dat de tijd geen vat op hen lijkt te krijgen? Wij onthullen 10 kleine geheimpjes van deze beroemdheden die de veroudering te vertragen, zonder dat u langs een chirurg hoeft.

Tekenen van veroudering op de gerimpelde en gevlekte handen van een oudere
Hoe wordt het verouderingsproces veroorzaakt?

Het verouderingsproces in het lichaam ontstaat door een combinatie van genetische- en omgevingsfactoren: verkorting van het DNA, oxidatieve stress, glycatie... Lees alles over het verouderingsproces, over de oorzaken en over manieren om het proces te vertragen.

Lachende vrouw met voedingsmiddelen met antioxidanten in het haar
De 7 krachtigste antioxidanten

De afgelopen jaren staan antioxidanten in toenemende mate in de belangstelling. Dit heeft te maken met het vermeende of daadwerkelijke vermogen van antioxidanten om veroudering tegen te gaan. Maar wat zijn nu de krachtigste antioxidanten?

Deze producten vindt u wellicht interessant

Senolytic ComplexSenolytic Complex

Senolytica: een revolutionaire formule die de voor veroudering verantwoordelijke senescente cellen verpulvert

95.00 €(105.90 US$)
+
Mitochondrial FormulaMitochondrial Formula

Verouderde cellen weer verjongen door de aanmaak van nieuwe mitochondriën

67.00 €(74.69 US$)
+
AMPK BoosterAMPK Booster

Het celenzym dat de levensverwachting verhoogt en de opslag van vet vermindert.

46.00 €(51.28 US$)
+
Nicotinamide Mononucleotide 125 mgNicotinamide Mononucleotide 125 mg

Tijd om de film terug te spoelen! Wereldwijde première! Deze NAD+-booster zou het verouderingsproces echt kunnen omkeren!

67.00 €(74.69 US$)
+
Dragonhead extractDragonhead extract

Anti-aging-extract van Turkse drakenkop met effect van nabootsing calorierestrictie

48.00 €(53.51 US$)
+
Astragaloside IV 98%Astragaloside IV 98%

Absoluut het nieuwste op het gebied van anti-aging!

109.00 €(121.51 US$)
+
Astragalus ExtractAstragalus Extract

Hydroglycerine-extract van Hokjespeul in druppels De eeuwenoude Chinese 'Verjongingsbron'

22.00 €(24.53 US$)
+
Nicotinamide Riboside ChlorideNicotinamide Riboside Chloride

"Wondermolecuul", "Bijzondere verborgen vitamine"

79.00 €(88.07 US$)
+
© 1997-2022 Supersmart.com® - Alle rechten van reproductie voorbehouden.
© 1997-2022 Supersmart.com®
Alle rechten van reproductie voorbehouden.
Nortonx
secure
Warning
ok