0
nl
US
X
× SuperSmart Informatie over uw gezondheid Nieuwe artikelen Populaire artikelen
Naar onze winkel Mijn account Smart Prescription Blog Trouwe klanten programma Taal: Nederlands
Anti-aging Dossiers

Pesticiden: hoe moeten we reageren op de giftige toevoegingen aan ons eten?

Pesticiden zijn stoffen die gebruikt worden om kleine 'schadelijke' organismen te bestrijden. Deze stoffen worden nog steeds op grote schaal gebruikt op ons voedsel. Lees hier wat u in uw dagelijks leven kunt doen tegen deze gifstoffen.
Verspreiding van pesticiden op het veld
Helaas is veel van ons eten rijkelijk besproeid met pesticiden.
Rédaction Supersmart.
2021-06-22 (blog.publication: 2021-06-17)Opmerkingen (0)

De impact van pesticiden op het milieu en de gezondheid

De gevolgen van pesticidengebruik zijn dramatisch: Europa besteedt jaarlijks miljarden euro's aan het zuiveren van het drinkwater, dat in toenemende mate besmet raakt (1). Pesticiden verzamelen zich in de grondwaterbekkens en verstoren de cyclus van het leven op elk niveau (2); ze dragen in hoge mate bij aan de 6e uitstervingsgolf waardoor onze planeet op dit moment wordt getroffen. Nog steeds vinden we in ons water concentraties van atrazine, een molecuul dat al sinds 2003 verboden is. Men vermoedt dat het nog wel 50 jaar kan duren voordat de stof helemaal verdwenen is (3)...

De gevolgen van pesticiden zijn dramatisch voor onze gezondheid, want die wordt daardoor hard geraakt. We hebben lange tijd aangenomen dat de chronische blootstelling aan pesticiden via onze voeding en via het water dat we dronken geen kwaad kon, maar nu lijken we toch tot bezinning te komen.

Er is nog geen enkele studie geweest die duidelijk de impact op de langere termijn heeft kunnen vaststellen van de blootstelling aan pesticiden, laat staan dat we weten wat de impact is van de synergie tussen al die verschillende pesticiden waarmee we geconfronteerd worden.

Allereerst komt dat omdat er een aanzienlijke tijd zit tussen de blootstelling aan de producten en het ontstaan van ziekten (4), zoals dat bij tabak en asbest ook het geval is. Daarnaast is het zo dat het vaststellen van deze effecten kostbaar is, en er is geen bedrijf dat er winst mee maakt. Er wordt bovendien nog steeds heel strategisch gelobbyd door de landbouw- en voedingsindustrie (5), een bekende strategische beweging die helaas nog altijd op volle toeren draait....

We moeten ons dus baseren op een groot aantal kortdurende studies waarmee we de langetermijneffecten proberen te voorspellen. Het internationale WHO Onderzoekscentrum naar kanker heeft op deze wijze onderzoek gedaan is in actie gekomen na de talrijke ellendige situaties waarin veel landbouwers zijn beland. Het agentschap heeft een groot aantal herbiciden en insecticiden ingedeeld in de categorieën 'waarschijnlijk kankerverwekkend' (groep 2A) en 'mogelijk kankerverwekkend' (groep 2B). Deze stoffen worden in grote hoeveelheden gebruikt, zowel in Europa als in de Verenigde Staten (6).

Hoe werken pesticiden in ons lichaam?

pesticiden in ons lichaam zorgen voor een verhoogde aanmaak van reactieve zuurstofverbindingen (7). Deze verbindingen zijn in staat DNA van onze cellen te denatureren en kunnen bovendien het antioxidatieve systeem verminderen dat bijdraagt aan de neutralisering van de pesticiden (8). Deze onbalans zou verantwoordelijk zijn voor een veelvoud aan gezondheidsproblemen (9-13).

En laten we even helder zijn: niet alleen de landbouwers ondervinden de schadelijke effecten! Die doen zich ook voor wanneer de pesticiden in ons lichaam komen via ons voedsel. Ook dat is in verschillende studies aangetoond: er zijn zorgwekkende gehaltes gevonden van glyfosfaat . Ook zijn er bepaalde stofwisselingsproducten van glyfosfaat gevonden in de urine van mensen die overdag niet werken met dit product (14), zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Het is onderzoekers zelfs gelukt het pesticidengehalte tussen 1996 en 2016 te meten bij een honderdtal mensen. En wat bleek? Het gehalte was in 20 jaar zo'n 1200% gestegen (15) (van 0.024 μg/L tot 0.314 μg/L).

Onderzoek bij dieren heeft eveneens aangetoond dat een chronische blootstelling aan zeer lage hoeveelheden glyfosfaat kan leiden tot omvangrijke leverschade (16). We weten echter maar weinig over de effecten op de langere termijn van blootstelling via de huid, een verschijnsel dat vooral aanwonenden van vuilstortplaatsen treft. Maar ook hier vertoont het dossier een opvallende gelijkenis met asbest (17)…

Natuurlijk zullen bepaalde pesticiden die in opspraak zijn geraakt in de toekomst worden verboden (over het gebruik van glyfosfaat bijvoorbeeld wordt op dit moment in Europa gediscussieerd), maar bepaalde pesticiden kunnen eenvoudig worden vervangen door een ander product waarvan de schadelijkheid opnieuw aangetoond dient te worden....

Le parcours classique d’un pesticide est malheureusement connu :

Wat kunnen we doen om onszelf tegen pesticiden te beschermen?

Alles duidt erop dat we snel moeten handelen om een ecologische ramp of een crisis op het gebied van de gezondheid te voorkomen.

Het wordt hoog tijd dat we als maatschappij moeilijke keuzes niet langer uit de weg gaan. We moeten ons ook bedenken dat het begin van de verandering ook bij onszelf ligt. Het begint met de keuze voor biologische voeding, waardoor landbouwers een veetelers aangezet worden het schadelijke, giftige systeem te verlaten en over te stappen naar een duurzamere en gezondere productiemethode.Op die manier bent u er ook zeker van dat u zo min mogelijk pesticiden binnenkrijgt (ook al zijn sommige pesticiden soms ook toegestaan in de biologische landbouw, zij het in veel kleinere hoeveelheden).

Wat kunt u zelf doen? In elk geval kunt u zich een paar goede gewoontes eigen maken:

Er zijn in vitro- en in vivo-studies die hebben aangetoond dat voeding met antioxidanten kan bijdragen aan de bescherming van cellen tegen schade die ontstaat door de reactieve zuurstofsoorten van pesticiden. Ze ondersteunen ons lichaam wanneer de oxidatieve stress abnormaal hoog is (18). Deze situatie doet zich uiteraard voor wanneer men chronisch blootgesteld wordt aan pesticiden (19). Maar ze beschermen het lichaam ook bij permanente stress, slechte voeding en een slechte slaap. We hebben verschillende supplementen met antioxidanten op een rijtje gezet. Ze kwamen in onderzoeken naar het effect op oxidatieve stress door vervuiling in de omgeving als beste uit de bus:

Ze dragen allemaal bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. Sommige formules, zoals AntiOxidant Synergy zijn speciaal samengesteld op basis van een combinatie van uitstekende natuurlijke bestanddelen die antioxidatieve eigenschappen hebben: curcumine, blauwe bosbesextract, druivenpitextract, etc .

"We worden in toenemende mate blootgesteld aan pesticiden en de meeste mensen realiseren zich niet dat ze die via de voeding binnenkrijgen...", aldus Paul Mills, een wetenschapper die onderzoek doet naar het glyfosfaatgehalte in ons lichaam. Paul kan wat geruster zijn: u weet nu hoe het zit...

Referenties

 1. Bommelaer Olivier, « Le coût des pollutions agricoles », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 61-64. DOI : 10.3917/pour.213.0061.
 2. Schott Céline, Billen Gilles, « Agriculture et qualité des eaux dans le bassin de la Seine : une résistible dégradation ? », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 45-52. DOI : 10.3917/pour.213.0045.
 3. Veillerette François, « Pesticides chimiques : quels enjeux pour la gestion de l'eau ? », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 75-82. DOI : 10.3917/pour.213.0075.
 4. Dominique Desbois, « Exposition aux pesticides : de l’insuffisance des statistiques de santé publique aux promesses des applications mobiles de santé », Terminal [En ligne], 120 | 2017, mis en ligne le 17 mai 2017, consulté le 22 mai 2018. URL : http://journals.openedition.org/terminal/1657 ; DOI : 10.4000/terminal.1657
 5. Foucart, S. (2017). Ce que les « Monsanto Papers » révèlent du Roundup. Le Monde, 18 mars.
 6. Guyton, K.Z. et al. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology 16(5): 490-491.
 7. Wells, P.G., McCallum, G.P., Chen, C.S., Henderson, J.T., Lee, C.J., Perstin, J., Preston, T.J., Wiley, M.J., and Wong, A.W. Oxidative stress in developmental origins of disease: teratogenesis, neurodevelopmental deficits, and cancer. Toxicol. Sci. 2009; 108: 14–18
 8. Ciftci O, Ozdemir I, Tanyildizi S, Yildiz S, Oguzturk H. Antioxidative effects of curcumin, β-myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. Toxicology and Industrial Health. 2011;27(5):447–453.
 9. Al-Gubory, KH Environmental pollutants and lifestyle factors induce oxidative stress and poor prenatal development. Reproductive BioMedicine Online (2014).
 10. Agarwal, A., Aponte-Mellado, A., Premkumar, B.J., Shaman, A., and Gupta, S. The effects of oxidative stress on female reproduction: a review. Reprod. Biol. Endocrinol. 2012; 10: 49 
 11. Al-Gubory, K.H. and Garrel, C. Antioxidative signalling pathways regulate the level of reactive oxygen species at the endometrial-extraembryonic membranes interface during early pregnancy. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2012; 44: 1511–1518
 12. Bassil K.L., Vakil C., Sanborn M., Cole D.C., Kaur J.S., Kerr K.J., 2007. Cancer health effects of pesticides, Canadian Family Physician 53.10, p. 1704-1711.
 13. Mostafalou S., Abdollahi M., 2013. Pesticides and Human Chronic Diseases : Evidences, Mechanisms, and Perspectives. Toxicology and Applied Pharmacology 268.2, p. 157-177.
 14. Niemann L, Sieke C, Pfeil R, Solecki R. A critical review of glyphosate findings in human urine samples and comparison with the exposure of operators and consumers.J Fur Verbraucherschutz Leb. 2015;10:3-10. https://link.springer.com /article/10.1007/s00003-014-0927-3. Accessed September 13, 2017.
 15. Mills PJ, Kania-Korwel I et al. Excretion of the Herbicide Glyphosate in Older Adults Between 1993 and 2016, JAMA October 24/31, 2017 Volume 318, Number 16
 16. Mesnage R, Renney G, Séralini GE, Ward M, Antoniou MN. Multiomics reveal nonalcoholic fatty liver disease in rats following chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup herbicide. Sci Rep. 2017;7:39328.
 17. « La stratégie criminelle des industriels de l’amiante », P. Herman et A. Thébaud-Mony, Le Monde diplomatique, juin 2000, pp. 20-21.
 18. Cutler RG, Mattson MP. Measuring oxidative stress and interpreting its relevance in humans. In: Cutler RG, Rodriguez H, editors. Oxidative Stress and Aging. River Edge, NJ, USA: World Scientific; 2003.
 19. Poljšak B., Fink R. The Protective Role of Antioxidants in the Defence against ROS/RNS-Mediated Environmental Pollution, Oxid Med Cell Longev. 2014; 2014: 671539. 
 20. Ciftci O, Ozdemir I, Tanyildizi S, Yildiz S, Oguzturk H. Antioxidative effects of curcumin, β-myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. Toxicology and Industrial Health. 2011;27(5):447–453.
 21. Murugesan P, Muthusamy T, Balasubramanian K, Arunakaran J. Studies on the protective role of vitamin C and E against polychlorinated biphenyl (Aroclor 1254)—induced oxidative damage in Leydig cells. Free Radical Research. 2005;39(11):1259–1272.
 22. Murugesan P, Muthusamy T, Balasubramanian K, Arunakaran J. Studies on the protective role of vitamin C and E against polychlorinated biphenyl (Aroclor 1254)—induced oxidative damage in Leydig cells. Free Radical Research. 2005;39(11):1259–1272.
Like en deel Pinterest

Opmerkingen

U dient ingelogd te zijn op uw account om een opmerking te kunnen plaatsen
Dit artikel is nog niet beoordeeld. Laat als eerste uw beoordeling achter
Onze selectie artikelen
Stel dat een anti-agingsupplement gebruikt
Anti-aging, wat is het beste supplement?

Ouder worden is een onvermijdelijk proces, maar bestaan er natuurlijke remedies om het te bestrijden en te vertragen? Welk anti-aging voedingssupplement is het doeltreffendst?

Intermittent fasting 16/8
Intermittent fasting 16/8: definitie, weldadige effecten, menu's

Intermittent fasting is helemaal hip: het helpt bij het afvallen, stimuleert de afvoer van toxines en bestrijdt het verouderingsproces. Wat houdt de 16/8-methode precies in? En wat eet u tussen twee vastenperiodes?

Vlees op de barbecue
Barbecue: hoe bakt u vlees op een gezonde manier?

Worstjes, hamburgers, spiesjes...velen van ons vinden het heerlijk om bij mooi weer te barbecueën! Maar eerlijk is eerlijk: het is niet altijd even gezond, zo'n BBQ. Lees in onze tips hoe u op een gezonde manier vlees op de barbecue bakt.

Stel dat spermidinerijke voeding eet
Welke voedingsstoffen zitten boordevol spermidine?

Spermidine is een belangrijke stof voor onze cellen waarvan de concentratie met het ouder worden afneemt. Ontdek met welke 10 voedingsmiddelen u een maximale hoeveelheid van deze stof binnenkrijgt. Welke voeding staat er volgens u met stip op nummer een?

Voedingssupplementen en planten
Kunt u oude voedingssupplementen nog gebruiken?

Moet een supplement dat over de houdbaarheidsdatum heen is altijd weggegooid worden? U leest er alles over in dit artikel.

Het NMN-supplement van Justine Gayraud
Waarom gebruikt Miss Univers Fitness NMN? [VIDÉO]

Wereldkampioene fitness Justine Gayraud legt uit waarom ze NMN aanraadt, deze krachtige stof die niet alleen door sporters erg wordt gewaardeerd, maar ook door mensen die hun lichaam willen beschermen. Ontdek de weldadige effecten.

Deze producten vindt u wellicht interessant

Senolytic ComplexSenolytic Complex

Senolytica: een revolutionaire formule die de voor veroudering verantwoordelijke senescente cellen verpulvert

95.00 €(96.87 US$)
+
Mitochondrial FormulaMitochondrial Formula

Verouderde cellen weer verjongen door de aanmaak van nieuwe mitochondriën

67.00 €(68.32 US$)
+
AMPK BoosterAMPK Booster

Het celenzym dat de levensverwachting verhoogt en de opslag van vet vermindert.

46.00 €(46.91 US$)
+
Nicotinamide MononucleotideNicotinamide Mononucleotide

Tijd om de film terug te spoelen! Wereldwijde première! Deze NAD+-booster zou het verouderingsproces echt kunnen omkeren!

67.00 €(68.32 US$)
+
Dragonhead extractDragonhead extract

Anti-aging-extract van Turkse drakenkop met effect van nabootsing calorierestrictie

48.00 €(48.95 US$)
+
Astragaloside IV 98%Astragaloside IV 98%

Absoluut het nieuwste op het gebied van anti-aging!

109.00 €(111.15 US$)
+
Astragalus ExtractAstragalus Extract

Hydroglycerine-extract van Hokjespeul in druppels De eeuwenoude Chinese 'Verjongingsbron'

22.00 €(22.43 US$)
+
Nicotinamide Riboside ChlorideNicotinamide Riboside Chloride

"Wondermolecuul", "Bijzondere verborgen vitamine"

79.00 €(80.56 US$)
+
© 1997-2022 Supersmart.com® - Alle rechten van reproductie voorbehouden.
© 1997-2022 Supersmart.com®
Alle rechten van reproductie voorbehouden.
Nortonx
secure
Warning
ok