0
nl
US
X
× SuperSmart Informatie over uw gezondheid Nieuwe artikelen Populaire artikelen
Naar onze winkel Mijn account Smart Prescription Blog Trouwe klanten programma Taal: Nederlands
Immuunsysteem Gidsen en turorials

Griep, covid en bronchiolitis: wat is het verschil en welke zorg is er nodig?

Deze winter hebben we te maken met een drievoudige epidemie van venijnige ademhalingsvirussen. Hoe kunnen we deze verschillende aandoeningen onderscheiden? Hoe voorkomen we de ziektes en welke verzorging past bij welke aandoening?
Griep of covid
Hou vol!
Rédaction Supersmart.
2023-01-18Opmerkingen (0)

De griep: definitie, klachten en behandelingen

De griep is een besmettelijke ademhalingsziekte die wordt overgebracht door het influenzavirus. Het is over het algemeen een milde aandoening die zich kenmerkt door hoge koorts (boven de 38,5 °C), een droge hoest, hoofdpijn, spierpijn en een intens vermoeid gevoel (1-2).

Bij mensen met een broze gezondheid, zoals zuigelingen, mensen boven de 65 of personen met een verzwakt immuunsysteem kan het echter tot gevaarlijke complicaties leiden (longfalen, verergering van chronische bronchitis, astma-aanvallen) (3).

De incubatietijd bedraagt 1 tot 3 dagen. De besmettelijke periode begint 1 dag voor de eerste symptomen en kan een week lang aanhouden. De ziekte wordt overgebracht via kleine druppeltjes (speekseldruppeltjes in de lucht, afscheiding uit de neus...). Het kan ook via indirect contact worden overgebracht wanneer de handen contact maken met een besmet oppervlak (4).

Er zijn 3 factoren die ervoor zorgen dat een griepepidemie meestal rond de winter begint: we hebben de neiging dichter op elkaar te zitten omdat we elkaar vaker treffen in een afgesloten ruimte. Daarnaast wordt het neusslijmvlies droger waardoor het virus makkelijker kan binnendringen. Bovendien is de virusstam vaak goed bestand tegen de kou (5).

De griep gaat in de meeste gevallen vanzelf weer over. De behandeling bestaat dan ook alleen uit het verzachten van de klachten. Dit doet men door goed te drinken, pijnstillers in te nemen en medicijnen tegen de koorts en het hoesten te gebruiken. Voor mensen met een fragiele gezondheid kunnen antivirale middelen voorgeschreven worden om ernstige griepvormen te beteugelen (6).

COVID-19: hoe onderscheidt het zich van de griep?

De ziekte dook voor het eerst in december 2019 op in de Chinese provincie Wuhan: COVID-19 (afgeleid van COronaVIrus Disease 2019) is een virale ademhalingsziekte die overgebracht wordt door het SARS-CoV-2 coronavirus (7).

Het bijzondere aan de klachten is dat ze zeer divers zijn (8). Zo krijgen sommige mensen helemaal geen klachten, en anderen krijgen klassieke klachten van een ademhalingsinfectie, zoals koorts en hoesten, al dan niet in combinatie met spierpijn, hoofdpijn, keelpijn en een verstopte neus. In dat geval is het erg moeilijk om covid te onderscheiden van een reguliere griep.

Toch zijn er wel enkele karakteristieke kenmerken die zich meer voordoen bij covid dan bij een griep. Denk aan het verlies van de smaak (ageusie) of verlies van de reuk (anosmie). Dit zijn de onderscheidende tekenen (9). Ook ziet men soms verteringsstoornissen (misselijkheid, braken, diarree...) en huidafwijkingen (roodheid, huiduitslag, winterkloven...) (10).

Bij de ernstigere vormen, die zich meestal in de tweede week van de infectie manifesteren, zien we vaak dat de longen aangetast raken, wat gepaard kan gaan met het zogenaamde 'hyperinflammatoire syndroom'. Dat leidt tot problemen met ademhalen (kortademigheid) en een te laag zuurstofgehalte in het bloed. In die gevallen gaat men over tot een opname in het ziekenhuis (11).

De incubatieperiode bij COVID-19 is langer dan bij de griep (5 tot 8 dagen) en de fase waarin men besmettelijk is begint 2 tot 3 dagen voordat de eerste klinische tekenen verschijnen (12). Vanaf de 7e dag met klachten neemt de besmettingskracht af, maar deze periode kan in uitzonderlijke gevallen aanhouden tot de 14e dag.

Corona wordt op dezelfde manier doorgegeven als de griep, namelijk via kleine speekseldruppeltjes die via het hoesten of niesen in de lucht komen en daar blijven hangen. Het kan net als griep ook via het contact met besmette oppervlakken opgelopen worden. Dit verklaart waarom er afstandsmaatregelen zijn ingevoerd (het dragen van een masker, sociale onthouding, wassen van handen met een alcoholhoudende gel...).

Voor de milde en matig ernstige vormen bestaat er geen behandeling. Bij hoge koorts kan de inname van paracetamol overwogen worden. Niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (zoals ibuprofen) worden echter afgeraden omdat dit mogelijk de immuunrespons onderdrukt. Sinds februari 2022 is er een antiviraal middel (Paxlovid®) dat op recept verkrijgbaar is voor mensen die het risico lopen een ernstige vorm te ontwikkelen (13).

Bronchiolitis: de besmettelijke aandoening bij baby's

De ziekte bronchiolitis is een virale ademhalingsziekte die de bronchioli (de kleinste vertakkingen van de luchtwegen) aantast. De ziekte wordt over het algemeen veroorzaakt door een besmetting met het RS-virus (respiratoir syncytieel-virus) (14).

Vaak verloopt deze ziekte mild. Bronchiolitis komt meestal voor in de winter bij kinderen onder de 2 jaar. Het begint meestal als een simpele verkoudheid met een lichte hoest. In de dagen erna verergert de hoest en na een paar dagen treedt er geleidelijk aan weer verbetering op. Het hoesten kan gepaard gaan met een piepende en moeizame ademhaling en er kan ook koorts optreden. Het kind heeft soms moeite met slapen en eten (15).

Het virus kan ook oudere kinderen en volwassen treffen, waarbij ze meestal geen, of zeer lichte klachten ontwikkelen, zoals een milde verkoudheid. De ziekte is echter wel zeer besmettelijk- en waart vaak sluipend rond onder de bevolking. Het wordt heel gemakkelijk overgedragen met het speeksel, via hoesten of niesen en het blijft vaak aanwezig op handen en voorwerpen (speen, knuffel, speelgoed...).

Ouders kunnen echter specifieke maatregelen nemen om de ziekte te voorkomen (16):

Gelukkig geneest deze ziekte meestal vanzelf binnen 5 tot 10 dagen. De hoest kan echter nog wel 2 tot 4 weken aanhouden.De behandeling bestaat meestal uit het vrijhouden van de neusholtes door de neus regelmatig schoon te maken en de voeding meer te spreiden over verschillende innamemomenten.

Een opname in het ziekenhuis vindt niet standaard plaats. Wanneer de symptomen erger worden, of wanneer de baby nog geen 6 maanden is, prematuur is of aan een ademhalingsziekte of hartziekte leidt, dan gaat men wel over tot ziekenhuisopname.

Een paar regels om ziekte te voorkomen en het immuunsysteem te ondersteunen

Om te voorkomen dat ziek wordt en verspreiding van de wintervirussen zo veel mogelijk te beperken, past u een paar goede gewoontes toe in uw leven:

Referenties

 1. Vabret A, Dina J, Cuvillon-Nimal D, Nguyen E, Gouarin S, Petitjean J, Brouard J, Freymuth F. La grippe saisonnière [Seasonal flu]. Pathol Biol (Paris). 2010 Apr;58(2):e51-7. French. doi: 10.1016/j.patbio.2010.01.009. Epub 2010 Mar 19. PMID: 20303676; PMCID: PMC7126553.
 2. Boktor SW, Hafner JW. Influenza. [Updated 2022 Jul 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459363/
 3. Ghebrehewet S, MacPherson P, Ho A. Influenza. BMJ. 2016 Dec 7;355:i6258. doi: 10.1136/bmj.i6258. PMID: 27927672; PMCID: PMC5141587.
 4. Moghadami M. A Narrative Review of Influenza: A Seasonal and Pandemic Disease. Iran J Med Sci. 2017 Jan;42(1):2-13. PMID: 28293045; PMCID: PMC5337761.
 5. Fong MW, Gao H, Wong JY, Xiao J, Shiu EYC, Ryu S, Cowling BJ. Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings-Social Distancing Measures. Emerg Infect Dis. 2020 May;26(5):976-984. doi: 10.3201/eid2605.190995. Epub 2020 May 17. PMID: 32027585; PMCID: PMC7181908.
 6. Robson C, Baskar SR, Booy R, Ferguson PE, Gilroy N, Kok J, Sandaradura I, Dwyer D. Influenza: overview on prevention and therapy. Aust Prescr. 2019 Apr;42(2):51-55. doi: 10.18773/austprescr.2019.013. Epub 2019 Apr 1. Erratum in: Aust Prescr. 2019 Jun;42(3):115. PMID: 31048938; PMCID: PMC6478960.
 7. Dhama K, Khan S, Tiwari R, Sircar S, Bhat S, Malik YS, Singh KP, Chaicumpa W, Bonilla-Aldana DK, Rodriguez-Morales AJ. Coronavirus Disease 2019-COVID-19. Clin Microbiol Rev. 2020 Jun 24;33(4):e00028-20. doi: 10.1128/CMR.00028-20. PMID: 32580969; PMCID: PMC7405836.
 8. Cascella M, Rajnik M, Aleem A, et al. Features, Evaluation, and Treatment of Coronavirus (COVID-19) [Updated 2022 Oct 13]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/
 9. Mullol J, Alobid I, Mariño-Sánchez F, Izquierdo-Domínguez A, Marin C, Klimek L, Wang DY, Liu Z. The Loss of Smell and Taste in the COVID-19 Outbreak: a Tale of Many Countries. Curr Allergy Asthma Rep. 2020 Aug 3;20(10):61. doi: 10.1007/s11882-020-00961-1. PMID: 32748211; PMCID: PMC7397453.
 10. Singh H, Kaur H, Singh K, Sen CK. Cutaneous Manifestations of COVID-19: A Systematic Review. Adv Wound Care (New Rochelle). 2021 Feb;10(2):51-80. doi: 10.1089/wound.2020.1309. Epub 2020 Oct 19. PMID: 33035150; PMCID: PMC8020517.
 11. Hu J, Wang Y. The Clinical Characteristics and Risk Factors of Severe COVID-19. 2021;67(3):255-266. doi: 10.1159/000513400. Epub 2021 Jan 6. PMID: 33406518; PMCID: PMC7900480.
 12. Quesada JA, López-Pineda A, Gil-Guillén VF, Arriero-Marín JM, Gutiérrez F, Carratala-Munuera C. Incubation period of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Rev Clin Esp (Barc). 2021 Feb;221(2):109-117. doi: 10.1016/j.rceng.2020.08.002. Epub 2020 Nov 28. PMID: 33998486; PMCID: PMC7698828.
 13. Najjar-Debbiny R, Gronich N, Weber G, Khoury J, Amar M, Stein N, Goldstein LH, Saliba W. Effectiveness of Paxlovid in Reducing Severe COVID-19 and Mortality in High Risk Patients. Clin Infect Dis. 2022 Jun 2:ciac443. doi: 10.1093/cid/ciac443. Epub ahead of print. PMID: 35653428; PMCID: PMC9214014.
 14. Justice NA, Le JK. Bronchiolitis. [Updated 2022 Jun 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441959/
 15. Erickson EN, Bhakta RT, Mendez MD. Pediatric Bronchiolitis. [Updated 2022 Jun 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519506/
 16. Drysdale SB, Green CA, Sande CJ. Best practice in the prevention and management of paediatric respiratory syncytial virus infection. Ther Adv Infect Dis. 2016 Apr;3(2):63-71. doi: 10.1177/2049936116630243. Epub 2016 Feb 10. PMID: 27034777; PMCID: PMC4784570.
 17. Toney-Butler TJ, Gasner A, Carver N. Hand Hygiene. [Updated 2022 Aug 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470254/
 18. Liang M, Gao L, Cheng C, Zhou Q, Uy JP, Heiner K, Sun C. Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: A systematic review and meta-analysis. Travel Med Infect Dis. 2020 Jul-Aug;36:101751. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101751. Epub 2020 May 28. PMID: 32473312; PMCID: PMC7253999.
 19. Ferrari S, Blázquez T, Cardelli R, Puglisi G, Suárez R, Mazzarella L. Ventilation strategies to reduce airborne transmission of viruses in classrooms: A systematic review of scientific literature. Build Environ. 2022 Aug 15;222:109366. doi: 10.1016/j.buildenv.2022.109366. Epub 2022 Jul 7. PMID: 35818484; PMCID: PMC9259197.
 20. Shakoor H, Feehan J, Al Dhaheri AS, Ali HI, Platat C, Ismail LC, Apostolopoulos V, Stojanovska L. Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3 fatty acids: Could they help against COVID-19? Maturitas. 2021 Jan;143:1-9. doi: 10.1016/j.maturitas.2020.08.003. Epub 2020 Aug 9. PMID: 33308613; PMCID: PMC7415215.
 21. Shaik-Dasthagirisaheb YB, Varvara G, Murmura G, Saggini A, Caraffa A, Antinolfi P, Tete' S, Tripodi D, Conti F, Cianchetti E, Toniato E, Rosati M, Speranza L, Pantalone A, Saggini R, Tei M, Speziali A, Conti P, Theoharides TC, Pandolfi F. Role of vitamins D, E and C in immunity and inflammation. J Biol Regul Homeost Agents. 2013 Apr-Jun;27(2):291-5. PMID: 23830380.
 22. Besedovsky L, Lange T, Born J. Sleep and immune function. Pflugers Arch. 2012 Jan;463(1):121-37. doi: 10.1007/s00424-011-1044-0. Epub 2011 Nov 10. PMID: 22071480; PMCID: PMC3256323.
Like en deel Pinterest

Opmerkingen

U dient ingelogd te zijn op uw account om een opmerking te kunnen plaatsen
Dit artikel is nog niet beoordeeld. Laat als eerste uw beoordeling achter
Onze selectie artikelen

Deze producten vindt u wellicht interessant

© 1997-2023 Supersmart.com® - Alle rechten van reproductie voorbehouden.
© 1997-2023 Supersmart.com®
Alle rechten van reproductie voorbehouden.
Nortonx
secure
Wij gebruiken (first-party en third party) cookies om uw online navigatie te optimaliseren.
Meer weten over cookies en mijn instellingen beheren
Alles accepterenx
Warning
ok