0
pl
US
SuperSmartSuper-nutrition Blog
X
× SuperSmart Kupuj przez tematyka zdrowotna Kupuj przez składnik Największe bestsellery Nowości Promocje Moje konto Blog Program lojalnościowy Język: Polski
Strona główna Kupuj przez tematyka zdrowotna Zdrowy wzrok i słuch Smart Eyes?
-35%
Smart Eyes?
Smart Eyes? Smart Eyes?
Smart Eyes?
Zdrowy wzrok i słuch Opinie klientów
44.19 €68.00 €(49.15 US$)
-35%
na stanie
Data ważności 30/03/2020
Opis
Zoptymalizowana formu?a wspomagaj?ca wzrok
  • Opracowana w oparciu o wyniki najnowszych bada?.
  • Preparat o wysokim st??eniu sk?adników przeciwutleniaj?cych, przeciwdzia?aj?cych glikacji oraz nawil?aj?cych.
  • Do stosowania w profilaktyce wielu chorób oczu.
-
+
2 flakoniki x 5 ml
Dodaj do koszyka Świadectwo analizy
Lista życzeń
Smart Eyes?

Smart Eyes?

Smart Eyes?to formu?a opracowana specjalnie tak, by dostarcza? oczom w sposób bezpo?redni i w du?ym st??eniu sk?adników przeciwutleniaj?cych, przeciwdzia?aj?cych glikacji oraz nawil?aj?cych.
? Smart Eyes? zawiera specjaln? i bardzo drog? form? karnozyny o wyd?u?onym dzia?aniu, N-acetyl-L-karnozyn?, która dostarczana jest jednocze?nie do warstw wodnej i lipidowej oka, aby chroni? je przed uszkodzeniami powodowanymi przez ?wiat?o. Dowiedziono, ?e stosowanie kropli do oczu zawieraj?cych 1% N-acetyl-L-karnozyny pozwala skutecznie przeciwdzia?a? rozwojowi za?my starczej, a by? mo?e nawet j? leczy?.
? Smart Eyes? zawiera ponadto dwa ?rodki nawil?aj?ce (hypromeloz? i gliceryn?), których stosowanie w okulistyce zosta?o zatwierdzone przez Agencj? ?ywno?ci i Leków. Te ?rodki nawil?aj?ce dzia?aj? w synergii, chroni?c oczy przed wysuszeniem i podra?nieniami, zw?aszcza spowodowanymi przez wiatr i promienie s?oneczne.
? Nowy sposób pakowania preparatu Smart Eyes? we flakoniki o pojemno?ci 5 ml pozwala znacznie wyd?u?y? okres przydatno?ci produktu oraz zmniejszy? poziom utlenienia i nara?enia na bakterie.
Informacje żywieniowe
1% gliceryny (?rodek nawil?aj?cy), 0,3% hypromelozy (?rodek nawil?aj?cy), 1% N?acetyl-L-karnozyny, kwas borowy, kwas cytrynowy, wodorow?glan potasu, oczyszczony alkohol benzylowy, woda sterylizowana (roztwór izotoniczny o jako?ci pozwalaj?cej na stosowanie go w okulistyce, pH od 6,3 do 6,4).
Sposób stosowania
Jedn? lub dwie krople umie?ci? w ka?dym oku. Czynno?? powtarza? codziennie. W leczeniu dyskomfortu stosowa? t? sam? ilo?? preparatu do czterech razy dziennie. Odchyli? g?ow? do ty?u i umie?ci? kropl? w oku, a nast?pnie powoli zamkn?? powiek?. Stara? si? nie otwiera? oka ani nie mruga? przez minut?. Tak samo post?pi? z drugim okiem. W razie potrzeby powtórzy?.
Nie otwiera? jednocze?nie wi?cej ni? jednego flakonika. Po otwarciu flakonik przechowywa? w lodówce (nie w zamra?arce) nie d?u?ej ni? dwadzie?cia dni. Nieotwarte flakoniki mog? by? przechowywane w temperaturze pokojowej. Po ka?dym u?yciu starannie zamkn?? flakonik

Zestawy komplementarne

Subskrybuj nasz newsletter
i uzyskaj stałą zniżkę w wysokości 5%
Smart Eyes?
-
+
68.00 €44.19 €*
(49.15 US$)
Dodaj do koszyka
© 1997-2019 Supersmart.com® - Wszelkie prawa do powielania zastrzeżone
© 1997-2019 Supersmart.com®
Wszelkie prawa do powielania zastrzeżone
x
secure